Teamarbete på en dialysenhet

Dedicated professionals
Det tvärvetenskapliga dialyscentret

Dialyscentret leds av en medicinsk chef som är specialiserad inom nefrologi och en handledare som ansvarar för hanteringen av den medicinska personalen respektive omvårdnadspersonalen. Varje behandlingsskift övervakas av en läkare (förutom på självdialysenheter) och en njursjuksköterska tilldelas för att hantera dialysbehandlingen av upp till 4–6 patienter, beroende på vilken nivå av assistans som krävs enligt lokala bestämmelser. Njursjuksköterskorna assisteras av undersköterskor, beroende på kraven i respektive land. Beroende på storlek och plats kan dialyscentret ha ytterligare administrativ personal och teknisk support.

Ett tvärvetenskapligt möte (klinisk granskning) organiseras varje månad och leds av den medicinska chefen. Mötets syfte är att analysera de övergripande resultaten och förbättra de enskilda patienternas hälsostatus, samt att främja kommunikation och sammanhållning i dialyscentrets personalgrupp.

Ett tvärvetenskapligt möte (klinisk granskning) organiseras varje månad och leds av den medicinska chefen. Mötets syfte är att analysera de övergripande resultaten och förbättra de enskilda patienternas hälsostatus, samt att främja kommunikation och sammanhållning i dialyscentrets personalgrupp.

Förutom dialysbehandling ger NephroCare även tvärvetenskapligt stöd till de dialyspatienter som behöver hjälp av psykolog, dietist eller kurator.