Miljöansvar

Miljöprogram

Hemodialys är en resurskrävande behandling som kräver 300–600 liter vatten, vilket skapar 0,8–1,4 kg smittsamt avfall och förbrukar 7–19 kWh el per behandling.

Framgångarna inom dialysbehandling har en växande effekt på miljön och ekonomin. Den dramatiska ökningen av antalet patienter har åtföljts av många medicinska och tekniska framsteg som har ökat miljöbelastningen ytterligare vid dialys.

Tillsammans med European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association har Fresenius Medical Care lanserat initiativet ”Go Green in Dialysis”. Det sammanför specialister såsom experter inom nefrologivård, dialystekniker och kvalitetshanterings- och miljöledare.

”Grön dialys” är vår uppsättning standardriktlinjer för miljökrav inom dialysverksamheten. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om miljöfrågor bland personalen på dialyscenter. Riktlinjerna förklarar de allmänna utmaningarna inom miljöhantering och behandlar ämnen som avfall, vatten och energiförbrukning.

Terrassa – gör dialys grönare

Vårt dialyscenter i Terrassa är en annan milstolpe i vår strävan efter att göra dialysen mer hållbar och effektiv. Terrassa är det första miljövänliga dialyscentret i Spanien och ett av få i Europa med energicertifieringsklass A. Här strävar man efter ett holistiskt tillvägagångssätt för att göra dialysen mer hållbar, vilket gör centret banbrytande inom detta område.

En hel del tankekraft har gått till byggnadens arkitektur, där man använt återvunnet och lokalt producerat material i konstruktionen och låtit så mycket dagsljus som möjligt komma in i interiören genom innergårdarna. Därmed sparar man resurser och bidrar till energibesparingar. Innergårdarna leder även in naturlig ventilation i byggnaden.

  • Mer än 70 solpaneler
  • Centraliserat värmesystem som drivs med pellets av biomassa
  • Energisnåla lampor
  • Grönt tak
  • Glas med låga utsläpp i aluminiumfönster utan värmebrygga
  • Värmeisolering av byggnaden

Överskottsvattnet används till att

  • vattna det gröna taket och flera parker i Terrassa
  • spola i toaletterna.