Socialt ansvar

Njurtransplantation – lämplighet är nyckeln

För många patienter med terminal njursjukdom är en njurtransplantation det föredragna behandlingsalternativet. Vi är dock mycket medvetna om att ju längre patienterna fortsätter att genomgå dialys före en njurtransplantation, desto större är risken för patientens och den transplanterade njurens överlevnad.

Vi anser därför att vi inte bara bör erbjuda våra patienter med terminal njursjukdom den bästa dialysbehandlingslösningen, utan även maximera deras lämplighet för transplantation. Vi gör detta genom att tillämpa riktlinjerna för bästa praxis så att vi kan uppnå bästa möjliga kliniska status.

Alla våra patienter som är intresserade av och som är lämpliga för njurtransplantation ska finnas med på transplantationslistan.

Vi tar vårt ansvar för våra patienter och andra intressenter på största allvar.

”Second Life”-kampanj i Polen

Fresenius Medical Care i Polen inledde en kampanj som kallas ”Second Life”. Den vänder sig till gymnasieelever för att öka den sociala acceptansen för transplantation.

Kampanjen ger eleverna policy- och utbildningsmaterial, utifrån vilket de utvecklar sina egna aktiviteter på skolnivå där de förklarar problemen med organtransplantation, både för sina kamrater och för sina lokala samhällen.

Hittills har nästan 200 skolor deltagit i de tre omgångarna av kampanjen. Eleverna har överlämnat mer än 150 000 donationsformulär.

År 2007 noterade polska transplantationsenheten en betydande minskning av antalet transplantationer. Under de senaste åren har dock antalet transplantationer stadigt ökat. Kampanjen ”Second Life” har säkert påverkat denna förändring.

Sponsrad vandring i Storbritannien

Personalen på Fresenius Medical Cares huvudkontor i Storbritannien arrangerade en sponsrad vandring längs Teversal Trails i Nottinghamshire, som tyvärr sammanföll med en mycket våt helg.

Personalen fick sällskap av familj och vänner och kämpade mot iskallt regn, slask och snö för att slutföra vandringen. Denna gemensamma upplevelse, organiserad under temat bättre förståelse av njursvikt, uppskattades mycket av alla: patienter, personal, familjer och vänner.

Dessutom var det för ett gott syfte: sammanlagt har detta och andra aktiviteter som anordnats på kliniker och kontor i hela landet samlat ihop över 5 000 GBP. Förutom att samla ihop välbehövliga pengar för att hjälpa de uppskattningsvis 50 000 personer som behandlas för terminal njursjukdom i Storbritannien, har Fresenius Medical Care planer på att hjälpa Kidney Research UK att sprida budskapet om njursjukdom och belysa riskerna för allmänheten.

Det nationella njurprogrammet i Ungern

Det nationella njurprogrammet lanserades under våren 2011 i samarbete med den ungerska nefrologiföreningen, Ungerns transplantationsförbund och civila organisationer. Syftet med det nationella njurprogrammet är att minska frekvensen och svårighetsgraden hos njursjukdomar och tillhörande komplikationer med hjälp av information som förklarar vikten av en hälsosam livsstil i samhället. Att informera riskgrupperna har högsta prioritet.

Inom ramen för programmet besöker experter och patienter med lyckade transplantationer dialyscenter för att öka antalet patienter som deltar i transplantationsprogram. Detta görs genom att ge information till de patienter som kan vara lämpliga för njurtransplantation, men som inte vill av psykologiska skäl eller andra orsaker.