Starta behandling

Din första dialysbehandling

Att starta dialysbehandling kan vara skrämmande.

Till en början kommer allt att vara nytt. NephroCares personal kommer att göra allt de kan för att göra dina behandlingar så bekväma som möjligt och du kommer snart känna dig helt tillfreds på din dialysklinik. Du kommer också att lära känna dina medpatienter - många blir ofta goda vänner. Framför allt kommer du att vara i regelbunden kontakt med vårdpersonalen, som kommer att bli nära förtrogna och som alltid är där för att hjälpa och diskutera saker med dig.

Ditt NephroCare team vet att öppenhet och ömsesidig respekt är viktiga aspekter av dialysvård. Det handlar om lagarbete där patienterna spelar en lika viktig roll som deras vårdare.

Det finns några saker du bör tänka på innan din första behandling, såsom vad man ska ha på sig och ta med till dialyskliniken. Du hittar också en beskrivning av en hemodialysbehandling så att du vet vad som väntar.

Hitta mer information om detta ämne på www.NephroCare.com