Vården av din fistel

Din fistel är din livlina och du har ett ansvar att se till att den hålls i ett gott skick. Det finns många saker som du kan göra hemma samt under behandlingen för att bidra till ditt långsiktiga välbefinnande och för att se till att dialysen kan utföras utan komplikationer. Alla är enkla - låt dem bli en del av din dagliga rutin.

Naturligtvis är varje patients fistel olika och kan på så sätt kräva olik vård. Diskutera med ditt vårdteam vilken vård som krävs av just dig - vi är här för att ge dig råd och stöd.