Fisteltrombos

Om en person blir skadad påbörjas normalt en process av koagulering. Kroppen använder blodplättar - även kallade trombocyter - till att bilda ett skikt som förhindrar blodförlust.

Om detta inträffar invändigt kallas processen trombos. Detta innebär att det skapas blodproppar inuti ett blodkärl, som sedan interfererar med det regelbundna flödet av blod i cirkulationssystemet. Mekanismen för trombos kan aktiveras genom att så kallade "hemodynamiska mekanismer" såsom låg blodhastighet, förändringar i temperatur eller förändringar av blodtrycket. Fistelarmen hos en dialyspatient är särskilt känsliga för dessa fenomen för ett antal skäl.

Efter upprepade kannuleringar blir fisteln känsligare och mer ömtålig. När det plasmatiska vattnet avlägsnas efter varje dialyssession, så ökar koncentrationen av blodkroppar - vilket betyder att blodet blir tjockare. Ibland sjunker blodtrycket vilket resulterar i att även blodhastigheten saktas ner.

Men tar du väl hand om din fistelarm kan du hålla de potentiella trombos-faktorerna till ett minimum!