Fistelvård på avdelningen

På dialysavdelningen kommer den specialiserade personalen att ge dig råd om allt som har med din behandling och din vaskulära accessvård att göra. Här är några råd samt några aspekter av din vård som du kan spela en aktiv roll i:

Innan behandling

  • Tvätta alltid din accessarm före behandling.
  • Om en bedövningstejp rekommenderas, tvätta då först armen, applicera tejpen och dra sedan bort det. Tvätta igen innan kanyleringen.
  • Sjuksköterskan kommer alltid att desinficera huden innan nålplaceringen.

Kanyler och behandlingstid

Var mottaglig och öppen för all den information om punkteringstekniken som du får av ditt vårdteam. Det finns två huvudsakliga tekniker som möjliggör ett maximalt skydd av din fistel:

1. "Site-rotation” eller “rope ladder”

Med hjälp av denna teknik så väljs ett nytt kanylområde ut, inför varje behandling. Lämnar ett litet utrymme (ca 2 cm) från det förra området. Vanligtvis börjar sjuksköterskan kanyleringen längst ner vid accessområdet tills toppen har nåtts, för att sedan börja om igen. Hela ådran används. Om du använder dig av denna teknik så måste du uppmärksamma att punktionsstället inte punkteras igen medan det fortfarande läker. Detta för att förhindra svaga punkter i din fistel.

2. "Knapphål” eller “Enstaka punkteringsområde"

Med denna teknik så placeras nålen alltid på samma plats och med samma vinkel. Området där nålen punkteras kommer att läka med tiden precis som hos en piercing. Denna teknik fungerar bäst om samma person utför behandlingen under varje tillfälle.

Under behandling

  • Håll armen stilla och avslappnad så att nålarna inte rycks loss.
  • Kom alltid ihåg att inte täcka din accessarm med kläder eller med en tjock filt, så sjuksköterskorna enkelt kan kontrollera att allting är OK.

Om du är intresserad av att vara mer delaktig i kanyleringen - samtala då med ditt vårdteam!

Efter avslutad behandling

När behandlingen är slutförd avlägsnas nålarna. En gasbinda måste hållas på området tills blödningen avstannat - denna process kallas hemostas. Genom att hålla på rätt sätt så kommer blödningstiden att förkortas samt förhindra access skador och gör att du kan få åka hem tidigare.

Såhär fungerar det:

  • Sjuksköterskan kommer att sätta en handske eller ge dig en steril kompress på den hand vars arm inte har accesspunkten.
  • Håll ett fast tryck under 5 till 10 minuter med två fingrar på de områden som nålarna befann sig. Gör detta utan att kika under gasbindan. Tryck inte så hårt att du påverkar pulsen - fråga ditt vårdteam om de kan visa dig hur du ska trycka.
  • Sjuksköterskan berättar när blödningen har stoppats. I och med detta är din hemostas klar. Ett bandage kommer att sätta på och du kan ta av dig handsken.
  • Tvätta händerna innan du lämnar dialysrummet.
  • Ta bort bandaget efter 3-4 timmar.