Varför behöver du en fistel?

Våra blodkärl är inte lämpade för att tillhandahålla en tillräckligt och konstant blodflöde som behövs för dialys. Vi har två typer av blodkärl: vener och artärer. Våra vener ligger precis under huden och vi kan ofta se dem med blotta ögat. De kan också lätt punkteras, men blodflödet i venerna är alltför låg för dialysbehandling.

I artärerna strömmar det blod med ett högre tryck än i venerna. Men de är "gömda" mycket djupare under huden och de är därför mycket svårare att punktera. Artärer har en mycket stark puls och ett högt tryck, vilket inte är idealiskt för dialysbehandling. Därför behöver vi ett speciellt blodkärl som kallas fistel.

En fistel skapas under ett kort kirurgiskt ingrepp genom att ansluta en artär med en ven - det är därför det kallas "arteriovenös". Fistlar placeras oftast i underarmen. De nyskapade blodkärlen kombinerar egenskaperna hos artärerna och venerna: blodflödet och blodtrycket är högre än i en ven, medan blodkärlet har en påtaglig spänning som liknar spänningen som du kan känna när du rör vid en artär.

Under mognadsprocessen så blir blodkärlets diameter större och gör på så sätt det lättare att sätta in en nål. Även väggtjockleken hos fisteln ökar. Denna "mognadsprocess" tar vanligtvis två till sex veckor. Efter mognadsprocessen kan fisteln kannuleras, eftersom den nu tillåter en stor mängd blod att strömma in i extrakorporeala blodkretsen. Detta möjliggör för en effektiv hemodialys.

Arteriovenös fistel: kombinerar egenskaperna hos en artär och en ven

  • "Arterio" kommer från artär, vilket är ett blodkärl som transporterar snabbt strömmande blod som är rikt på syre från hjärtat till vävnaderna i kroppen
  • "Venös" kommer från ven, vilket är ett blodkärl som transporterar blodet bort från vävnaderna tillbaka till hjärtat för att samla in mer syre från lungorna
  • "Fistel" avser en förbindelse mellan två blodkärl som normalt inte är anslutna.