Dialys

Dialys - gör din njures arbete för dig.

Dialys är en procedur som används för att ersätta en del av njurarnas funktion. Denna behandling kan endast ersätta vissa grundläggande funktionerna som finns hos en normal njure.

Två av de viktigaste njurfunktionerna; avlägsnandet av överskottsvatten i kroppen och avlägsnandet av slaggprodukter som har byggts upp i blodet - hanteras av en dialysbehandling.

Men även med denna behandling så måste du ta ditt ansvar och äta rätt kost. Detta är viktigt för att hålla både vatten och avfallsprodukter på en acceptabel nivå.

Andra funktioner, såsom njurarnas roll att tillverka röda blodkroppar och hålla dina ben starka, förvaltas av medicinering.

Dialysalternativ - peritonealdialys och hemodialys

De två viktigaste formerna av dialys är peritonealdialys och hemodialys. Hemodialys sker på utsidan av kroppen, medan peritonealdialys sker på insidan.

Båda typerna av dialys är effektiva vid behandlingen av njursjukdomar. Valet mellan dessa beror huvudsakligen på din personliga livsstil men även på ditt allmänna kliniska tillstånd.

Du kanske har ett medicinskt tillstånd som gör det ena eller det andra alternativet till ett bättre val. Detta kan din läkare hjälpa dig med.