NephroCare´s Filosofi

NephroCare´s strategi

NephroCare och Fresenius Medical Care har ansvaret för att stödja hälso- och sjukvårdssystemen med innovativa vårdkoncept. Samt att tillhandhålla en hållbar och prisvärd vård med hög kvalitet för det ökande antalet patienter med en kronisk njursjukdom.

Ett flertal antal studier bevisar att den kroniska njursjukdomens (CKD) hanteringssystem bidrar till att väsentligt säkerställa att patienter som behandlas för dialys är friskare. Därmed minskar kostnaderna för behandling av kroniskt sjuka njurpatienter och förbättra deras livslängd.

NephroCare's filosofi är:

  • Uppfylla Fresenius Medical Care´s ansvar till att skapa en framtid för våra njurpatienter värd att leva för.
  • Att stödja förebyggandet och att bromsa utvecklingen av CKD
  • Att ge förbättrad njurvård utifrån de nationella och internationella riktlinjerna
  • Att ha ett nära och öppet samarbete mellan nefrologer, sjukhus, allmänläkare (GPS), sjukvårdsleverantörer och med patienter
  • Att stärka våra patienter som lider av kronisk njursjukdom och att hjälpa dem till att uppnå en bättre morgondag. Detta gör NephroCare till din pålitliga partner.

Specialiserad yrkespersonal

NephroCare's specialiserade personal vet att det finns så mycket mer att erbjuda av njurersättningsterapi än endast dialys och transplantation. Träning, utbildning och kontinuerliga kvalificeringsprocesser har en direkt inverkan på kvaliteten på vården som levereras till patienterna.

Mer information om NephroCare´s Specialiserade yrkespersonal

Liknande ämne

Dialysavdelningar

Hitta en Fresenius Medical Care-dialysklinik nära dig