NephroCare använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen och ge bästa möjliga service.
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. För ytterligare information se vår sekretesspolicy.

Vår Specialiserade Yrkespersonal

Mer än bara ett jobb

På NephroCare är vi medvetna om vårt ansvar att tillhandhålla vår personal med en modern och dynamisk arbetsmiljö. Vi inkluderar våra medarbetare i ett organisatoriskt och arbetsrelaterat beslutsfattande som drivs till ett målinriktat och effektivt förhållningssätt, motivation samt en kontinuerlig professionell och social utveckling. Detta resulterar i att våra medarbetare är beslutna om att leverera den högsta möjliga vårdkvaliten.

I en klinisk miljö är det inte bara tekniken och de medicinska kunskaperna som är avgörande. Vår yrkespersonal tillhandhåller också en mänsklig och känslomässig kontakt med patienterna. Detta är mycket viktigt för patientföljsamheten och välbefinnandet.

Utvecklingen av vår expertpersonal

Engagemanget hos våra specialiserade yrkesmän och kvinnor är nyckeln för välbefinnandet av våra patienter. På NephroCare strävar vi efter att erbjuda vår personal med det som de behöver för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Genom att hjälpa våra team i dialysavdelningarna att utveckla sina färdigheter, hjälper vi samtidigt till med att förbättra kvaliteten på vår service. Det är därför vi stödjer personalen på våra individuella avdelningar med en blandning av kontinuerliga utbildningsprogram, utbildningsevenemang och med konferenser.

Dessa åtgärder hjälper till att hålla personalen uppdaterade med den senaste kliniska utvecklingen samt med organisatoriska krav och förfaranden.

Kongresser

Läkare och sjuksköterskor uppmanas att delta och bidra, genom att lämna vetenskapliga sammanfattningar till nationella och internationella kongresser och symposier såsom ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis och Transplant Association) och EDTNA/ERCA (European Renal Association –European Dialysis och Transplant Nurses Association/European Renal Care Association).

Årliga internationella möten sker mellan Country Head Nurses och Country Medical Directors. Detta för främja utbytet av värdefulla idéer och erfarenheter, identifiera nätverkets behov och hjälpa oss att hitta det allra bästa tillvägagångssättet för att utveckla och förbättra våra dialysarbetsprocesser. Den professionella utvecklingen av vår personal stöds aktivt genom regelbundna utbildningar och publikationer såsom NursingNow ! - en vårdtidning som innehåller utbildning och patientvårdsfunktioner.

Träning och utbildning

För att få ut det mesta av den toppmoderna teknologin så krävs en omfattande kunskap och erfarenhet om tillämpningen av de produkter och tekniker som används. NephroCare's kompetens från otaliga arbetsgrupper är ännu bättre än de som krävs enligt lagstiftningen. Detta förbättrar också våra dagliga övningssituationer.

Att hålla sig uppdaterad med den senaste dialysutvecklingen är avgörande för all yrkespersonal. NephroCare´s läkare och sjuksköterskor deltar i lokala och internationella evenemang varje år. Förutom den direkta utbildning för ny teknik och dess tillämpningar så är dessa evenemang ett ovärderligt forum för utbytet av idéer och erfarenheter med andra dialysspecialister. Några av dessa evenemang är också certifierade av regionala medicinska sammanslutningar och kan kvalificera sig som CME poäng.

E-lärande

NephroCare's e-lärningsplattform är ett brett accepterat träningsverktyg bland våra internationella avdelningar och används aktivt i 70 länder. Mer än 37 000 elever kan välja bland nästan 1000 flerspråkiga kurser för deras professionella utveckling och kompletterande utbildning. Kurserna kan innehålla ämnen som omvårdnad, medicinska eller icke-medicinska ämnen och de förses även på olika språk.

Personalens åsikter angående programmen

För att säkerställa att personalens behov och förväntningar uppfylls genomgår NephroCare en undersökning vartannat år. Dessa undersökningar hjälper till att identifiera möjligheterna till förbättringar och har en mycket högt deltagande (80 % i genomsnitt). Under 2015 så uppskattade till exempel deltagarna av undersökningen - utrustningen och tillbehören som används vid behandlingarna för patienterna. Undersökningen visade också att de anställda tyckter att NephroCare har en högkvalitativ standard; nästan alla tillfrågade sa att de skulle rekommendera avdelningen där de arbetar till släktingar eller vänner som behöver dialysbehandling.

På frågan vad de skulle vilja förbättra, svarade personalen att de skulle vilja utvidga möjligheterna till professionellt utbyte och kontinuerlig vidareutveckling. Detta är också ett av våra fokusområden hos NephroCare Excellence Program för de kommande åren.