Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Nephrocare Sverige AB (”Vi”). Att skydda din integritet när dina personuppgifter behandlas är viktigt för oss och vi tar särskild hänsyn till det i vår verksamhet.

I denna integritetspolicy beskrivs de personuppgifter som vi samlar in om dig på webbplatsen eller applikationen (”Webbplatsen”) där du öppnat denna policy, samt hur vi använder och vidarebefordrar dessa personuppgifter, hur vi skyddar dem och vilka val du kan göra beträffande dem. Vi uppmanar dig att granska vår integritetspolicy och klicka på de länkar som finns om du vill ha mer information om ett visst ämne.

För information om hur vi behandlar personuppgifter avseende patienter, vänligen se ”Integritetspolicy för patienter” som vi ger till alla våra patienter innan behandling påbörjas. Till patienter som ej är bosatta i Sverige ger vi en särskild integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dessa patienters personuppgifter.

Informationsinsamling

”Personuppgifter” är data som identifierar dig som person eller som rör en identifierbar person.  Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, bland annat genom registreringar, appar, enkäter, kontaktformulär, i samband med dina förfrågningar och automatiskt när du besöker Webbplatsen.

Vi kan be dig om grundläggande personuppgifter när du använder en Webbplats. Personuppgifter som vi ber om kan vara namn, önskat språk, kontaktuppgifter (exempelvis postadress, telefonnummer, e-postadress) och intressen.

Information som vi samlar in kan även omfatta: (i) namn och URL på den sida som används; (ii) din ungefärliga position samt datum och tidszon; (iii) längd och tid för ditt besök till Webbplatsen; (iv) länkarna du klickar på och filerna du laddar ned; och (v) din webbläsare, din enhet och ditt operativsystem.

Vi kan kombinera de personuppgifter du lämnar med annan information vi fått från dig, både online och offline. Vi kan även kombinera dem med information som vi fått om dig från andra källor, som allmänt tillgängliga databaser, sociala medieplattformar och annan tredje part.

Du kommer att informeras om vilka personuppgifter som är obligatoriska och vilka som är frivilliga att uppge. När du ombeds att lämna personuppgifter kan du neka till det. Om du väljer att inte lämna personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda önskade tjänster är det möjligt att vi inte kan erbjuda dig dessa tjänster.  

Om du lämnar personuppgifter till oss som gäller en annan person, ansvarar du själv för att du har behörighet att göra detta, och ger oss samtidigt tillåtelse att använda informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

Känsliga personuppgifter

Vi ber dig att inte till oss eller på vår Webbplats skicka eller offentliggöra personuppgifter om de betraktas som känsliga uppgifter enligt lag (t.ex. personnummer, kreditkortsuppgifter, passnummer, information om ursprung eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion eller annan filosofisk övertygelse, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, brottsligt förflutet, medlemskap i fackföreningar eller biometriska eller genetiska data som syftar till att kunna identifiera en person entydigt), om vi inte uttryckligen ombett eller uppmanat dig att lämna uppgifterna.

Minderårigas användning

Webbplatsen är inte riktad till personer under 16 år, och vi ber dessa personer att inte lämna personuppgifter genom Webbplatsen. Om ditt barn har lämnat personuppgifter och du vill begära att dessa raderas, kontakta oss enligt beskrivningen nedan under Kontakta oss.

Passiv informationsinsamling och användning

Passiv informationsinsamling (alltså att information samlas in utan att besökaren aktivt lämnar den) sker vanligen när en besökare surfar på Webbplatsen.

Cookies är en standardfunktion på webbplatser, som gör att vi kan lagra små datamängder på din dator om ditt besök på Webbplatsen. Cookies visar oss vilka delar av Webbplatsen som fungerar bra och vilka som behöver förbättras.

En ”cookie” är en liten mängd information som en webbplats skickar till din webbläsare så att webbplatsen kan komma ihåg information om dig och dina preferenser.

”Sessionscookies” är tillfälliga informationssamlingar som används för att förenkla navigering, förhindra att besökare lämnar information där det inte är lämpligt (webbplatsen ”kommer ihåg” tidigare lämnade uppgifter om ålder och ursprungsland som ligger utanför angivna parametrar, och förhindrar ändringar i efterhand), och samlar in statistisk information på webbplatsen. Sessionscookies raderas när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn.

”Permanenta” cookies är mer varaktiga informationssamlingar som placeras på din dators hårddisk och ligger kvar där tills du tar bort dem. Permanenta cookies lagrar information på datorn för ett antal ändamål, bland annat för att kunna återskapa viss information som du lämnat tidigare (exempelvis lösenord), hjälpa till att fastställa vilka delar av webbplatsen som besökare har mest nytta av, och specialanpassa webbplatsen löpande utifrån dina preferenser. Permanenta cookies som placeras på din dator av denna webbplats kan innehålla personuppgifter, men endast om du registrerat dig eller på annat sätt gett ditt samtycke till lagring av de personuppgifter du lämnat på webbplatsen. I annat fall känner vår webbplats server endast till att en okänd besökare med din cookie har återvänt till webbplatsen.

Du kan välja att blockera användningen av cookies i din webbläsare. Om du inte vill acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att lagring av cookies nekas automatiskt eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Med webbläsaren går det även att radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för information om hur du kan göra detta för populära webbläsare. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det dock begränsa funktionerna som finns tillgängliga för dig på våra webbplatser.

Vi och våra tjänsteleverantörer kan även samla in och använda information på följande sätt:

Genom din webbläsare: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, som exempelvis din MAC-adress (Media Access Control), datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystem som används och dess version samt webbläsare och dess version. Vi kan samla in liknande information, exempelvis vilken typ av enhet du använder och dess identifiering, om du besöker Webbplatsen på en mobil enhet. Denna information använder vi för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt.

IP-adress: Din IP-adress identifieras och lagras automatiskt i vår servers loggfiler när du besöker Webbplatsen, tillsammans med tidpunkten för besöket och vilka sidor du öppnar. Vi använder delvis maskerade IP-adresser för att exempelvis beräkna Webbplatsens användningsnivåer, analysera serverproblem och administrera Webbplatsen. Vi kan även fastställa din ungefärliga plats utifrån din delvis maskerade IP-adress (tvåbytes-anonymisering).

Enhetsinformation: Vi kan samla in information från den enhet (enhetstyp, operativsystem, skärmupplösning, språk, land som du befinner dig i samt typ av webbläsare) som du använde vid ditt besök.

Hantera cookies som används på denna webbplats

För att hantera de cookies som används på webbplatsen öppnar du dialogrutan Inställningar för cookies i OneTrust preferenscenter för integritet.

Lista över cookies som används på denna webbplats

För att visa en lista över cookies som används på denna webbplats öppnar du sidan Cookiedeklaration.

Så använder vi dina personuppgifter

Vi använder och vidarebefordrar personuppgifter som du lämnar till oss på det sätt som beskrivits för dig i samband med insamlingen och i huvudsakligt syfte att:

Säkerställa Webbplatsens funktioner och tillmötesgå dina önskemål när vi har ingått ett avtalsförhållande eller har ett berättigat intresse. Detta omfattar att:

 • Ge dig tillgång till kundservice
 • Svara på dina förfrågningar, tillgodose dina önskemål och slutföra dina önskade handlingar.
 • Skicka administrativ information till dig, exempelvis gällande ändringar av våra villkor och policyer, samt marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. 
 • Tekniskt administrera Webbplatsen och för statistiska syften.
 • För att underlätta sociala delningsfunktioner.

Tillhandahålla personanpassade tjänster när vi fått ditt samtycke eller har ett berättigat intresse av att förse dig med information som är av intresse för dig. Detta omfattar att:

 • Bättre förstå dig och personanpassa vår samverkan med dig.
 • Analysera eller förutse våra användares preferenser och på så sätt kunna se övergripande trender i hur våra Webbplatser används.
 • Analysera eller förutse dina preferenser för att kunna förbättra vår samverkan med dig, dvs. att ge dig tillgång till innehåll, produkter och erbjudanden (via vår Webbplats, e-post eller digitala verktyg) som du har efterfrågat.

Driva vår verksamhet på ett sätt som överensstämmer med våra juridiska skyldigheter, och tillgodose våra berättigade intressen av att driva verksamheten vidare. Detta omfattar att:

 • Leverera våra tjänster och hantera kundadministration.
 • Genomföra dataanalyser och granskningar.
 • Se trender i hur våra webbplatser används och analysera effektiviteten i vår kommunikation.
 • Upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier, inklusive (cyber-) säkerhetsgranskningar och förebyggande åtgärder.
 • Utveckla, förbättra eller förändra våra produkter och tjänster. 
 • Utvärdera din förmåga att komma åt eller använda vissa produkter eller tjänster.
 • Bättre förstå hur våra produkter och tjänster påverkar dig och dem du vårdar. 
 • Spåra och reagera på problem, samt även att delta i obligatorisk regelbunden övervakning och rapportering i samband med negativa händelser, produktreklamationer och patientsäkerhet.
 • Driva och expandera vår affärsverksamhet.

Så lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi lämnar även ut information som samlats in via Webbplatsen:

 • Till andra koncernbolag inom Fresenius Medical Care för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt dina önskemål (exempelvis genom vårt kontaktformulär). För att se en lista över koncernbolag inom Fresenius Medical Care, klicka här
 • Till våra samarbetspartners med vilka vi samarbetar rörande specifika produkter eller tjänster;
 • Till våra utomstående tjänsteleverantörer för att erbjuda tjänster som hosting och administrering av webbplatser/appar, dataanalys, betalningsförlopp, orderutförande, infrastrukturskötsel, IT-tjänster, kundservice, leveranstjänster för e-post och direktpost, granskning med mera; samt
 • Om det tillåts enligt lag, till tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktieinnehav (detta gäller även i händelse av konkurs eller liknande process).

Vi kan även använda och lämna ut din information om vi bedömer det vara nödvändigt eller rimligt för att:

 • Skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom och/eller motsvarande för våra koncernbolags, din eller andras räkning;
 • Efterleva gällande lagar och vår skyldighet till regelbunden övervakning och rapportering (som kan omfatta lagar utanför det land du bor i), reagera på förfrågningar från offentliga organ och myndigheter (som kan omfatta myndigheter utanför det land du bor i), samarbeta med polis eller av andra legala skäl.
 • Hävda våra affärsvillkor.

Vi kan även använda och lämna ut din information på andra sätt, om vi först fått ditt samtycke att göra detta.

Dessutom kan vi, förutsatt att lagen tillåter, använda och lämna ut information som inte går att koppla till en person för valfritt syfte. Om vi kombinerar information som inte går att koppla till en person med information som går att koppla till en person (exempelvis ditt namn med din geografiska position), behandlar vi den kombinerade informationen som personuppgifter så länge den är kombinerad.

Valmöjligheter och åtkomst

Dina valmöjligheter gällande vår användning och utlämnande av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål

Om du föredrar att vi inte lämnar ut dina personuppgifter löpande till övriga koncernbolag och/eller samarbetspartner för deras marknadsföringsändamål, kan du avsluta detta utbyte genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan på denna sida. I denna begäran ska du ange att vi inte längre får lämna ut dina personuppgifter till övriga koncernbolag och/eller samarbetspartner för deras marknadsföringsändamål, samt ange ditt namn och e-postadress.

Så kan du få insyn i, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, begränsa eller radera dina personuppgifter, eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att kunna lämna dem till ett annat företag (förutsatt att du har rätt till det enligt gällande lag) eller återkalla ett samtycke, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan på denna sida. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi anstränger oss för att tillmötesgå dina önskemål så snart som möjligt och inte senare än en månad från mottagandet. Om åtgärden från vår sida av någon anledning skulle fördröjas kommer du snarast att informeras om det och få ett angivet datum för vårt svar.

Gränsöverskridande överföring

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller tjänsteleverantörer, och genom att använda vår Webbplats eller ge oss nödvändigt samtycke (där detta krävs enligt lag) kan dina personuppgifter överföras till länder utanför det land du bor i, inklusive länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där reglerna för dataskydd kan skilja sig från reglerna i ditt land.

Vissa länder utanför EES:s dataskyddsnivå har erkänts av Europeiska kommissionen som tillräcklig (adekvat) enligt EES-standarder (en fullständig lista över dessa länder finns här. För överföringar från EES till länder vars regler inte anses adekvata av Europakommissionen är vi skyldiga att se till att tillräckliga åtgärder vidtas, inklusive att säkerställa att mottagaren antingen är bunden av EU:s standardavtalsklausuler eller en EU-godkänd uppförandekod eller certifiering, för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Säkerhet

Vi vidtar tillräckliga åtgärder för att skydda personuppgifter, i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagar och regler, inklusive att kräva av tjänsteleverantörer att de vidtar lämpliga åtgärder för att behandla personuppgifter konfidentiellt och skyddat.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt eller tillåtet med hänsyn till det/de syften som de samlats in för och enligt gällande lagföreskrifter. De kriterier som används för att fastställa vilken lagringstid som gäller är: (i) den tid som vi har ett pågående samarbetsförhållande med dig och tillhandahåller Webbplatsen för dig; (ii) om det finns juridiska skyldigheter som vi omfattas av; (iii) om lagring är att rekommendera med tanke på vår juridiska position (exempelvis med hänsyn till preskriptionstid, rättstvister eller myndighetsutredningar).

Tredje parts webbplatser och tjänster

Denna integritetspolicy rör inte, och vi ansvarar inte för, insamling, användning och utlämnande av uppgifter, säkerhetsmetoder eller övriga metoder hos någon tredje part, inte heller någon tredje part som tillhandahåller en tjänst som Webbplatsen länkar till, eller användning av cookies på sådana webbplatser som kan sparas på din dators hårddisk. Att en länk finns på Webbplatsen innebär inte att vi står bakom tjänsten som länken leder till, och om du följer externa länkar sker det på ditt eget ansvar. Vi kan inte hållas ansvariga för skador eller följder som uppkommer genom att externa länkar används. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbsida du besöker.

Denna webbplats använder sociala bokmärken (t.ex. från Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn). Sociala bokmärken gör att användare kan dela länkar och nyhetsmeddelanden. Vi har endast inkluderat en länk till respektive socialt nätverk på vår webbplats. När du klickar på den integrerade grafiken överförs dina uppgifter till respektive leverantör. Om du redan är inloggad på det sociala nätverket i fråga, kan data kopplas direkt till ditt konto när du klickar på grafiken. För information om hanteringen av dina personuppgifter när du använder dessa länkar till dessa tjänster, vänligen se integritetspolicyn för respektive socialt nätverk.

Nedladdningar och mediefiler

Alla dokument, filer eller medier för nedladdning som finns på Webbplatsen tillhandahålls på din egen risk. Även om vi vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att endast kontrollerade nedladdningar finns, rekommenderar vi att du granskar deras tillförlitlighet med ett antivirusprogram eller liknande. Vi accepterar inget ansvar för nedladdningar från tredje part och nedladdningar som tillhandahålls av externa webbplatser, och rekommenderar dig att granska deras tillförlitlighet med ett antivirusprogram eller liknande.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer, önskemål eller betänkligheter som rör denna integritetspolicy eller behandlingen av information på denna Webbplats, eller om du inte längre vill ta del av utskick, kan du kontakta oss enligt följande:

Nephrocare Sverige AB
Frans Malmrosgatan 24

231 55 Trelleborg

+46 410 457 01
Trelleborgsdialysen-SE@fmc-ag.com

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress om du har frågor:

Anette.Borgman-Parkeryd@fmc-ag.com

Du kan även skicka ett meddelande till oss med kontaktformuläret på denna webbplats.

Framföra klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan framföra ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för ditt land eller område. Klicka här för att få kontaktinformation till sådana myndigheter.

Uppdateringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när den reviderade integritetspolicyn publiceras på Webbplatsen. Vi rekommenderar dig att gå igenom integritetspolicyn regelbundet när du besöker Webbplatsen. Denna policy uppdaterades senast den [25 oktober 2018].