Hygien

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en coronavirus-positiv persons näsa eller mun

Vi rekommenderar dessa förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen:

Tvätta händerna med tvål, i minst 20 sekunder:

Följande god praxis för handtvätt är det bästa sättet att reducera antalet bakterier på dina händer och bidra till att förhindra infektion.

 • Efter att ha använt toaletten
 • Efter att du har torkat dig om näsan, hostat eller nyst
 • Före och efter en måltid
 • Efter att ha rest i kollektivtrafik
 • Efter att befunnit dig på offentliga platser
 • Innan och efter du har satt på och tagit av en mask

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Hur du desinficerar händerna på rätt sätt

Desinfektionsmedel kan vara till ytterligare hjälp på dina händer eller nära din fistel.

Steg för steg:

 • Fyll en kupad hand med produkten
 • Täck alla ytor
 • Gnugga händerna handflata mot handflata
 • Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar
 • Höger handflata över vänster handrygg med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Fingrarnas baksidor mot motsatta handflator med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Roterande gnuggande av vänster tumme omsluten i höger handflata och vice versa
 • Roterande gnuggande, bakåt och framåt med den högra handens fingrar omslutna i vänster handflata och vice versa

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Undvik spridning av bakterier:

 • Täck din näsa och mun med en näsduk eller din armbåge (inte fistelarmen) när du hostar eller nyser. Undvik att använda dina bara händer
 • Kasta omedelbart använda näsdukar i soporna
 • Desinficera regelbundet händer och armar
 • Undvik att direkt röra vid ögon, näsa och mun
 • Undvik fysisk kontakt när du hälsar på någon
 • Håll > 1,5 meters avstånd från andra
 • Undvik slutna utrymmen och folkmassor

Bär mask

Som fysiska barriärer är munskydd utformade för att förhindra att dessa droppar övergår till ytor eller människor. Den fysiska barriären kan också förhindra att dropparna når lungorna. För skydd är det avgörande att masken placeras på rätt sätt.

Även om allmänheten för närvarande rekommenderas att inte bära mask rekommenderas det att dialyspatienter bär extra skydd ute i samhället.

När mask ska användas

 • Allmänt vid resor i kollektivtrafik (t.ex. buss, spårvagn, taxi) eller om du befinner dig ute i samhället
 • Under din transport till och från dialyscentret
 • Om klinikteamet uppmanar dig om detta bär du masken under ditt uppehåll i dialyscentret inkl. din behandling
 • Om någon som du delar ett hushåll med uppvisar luftvägssymtom

Kanske ser du att klinikens personal använder ytterligare skyddsutrustning. Oroa dig inte, detta är förebyggande åtgärder.

Vid behov förser vår kliniska personal dig med en mask, och visar dig hur du använder den på rätt sätt. Vi ber dig vara försiktig med den utrustning som du får och följa den kliniska personalens anvisningar.

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Liknande ämne

Ta reda på varför du behöver en fistel för din dialysbehandling.