Karriär

NephroCares engagerade personal
Arbeta hos NephroCare

I en klinisk miljö är det inte bara viktigt med teknik och medicinsk expertis. Vår personal är också ett mänskligt och emotionellt stöd för patienterna och är därför mycket viktiga för patienternas följsamhet och välbefinnande.

Fresenius Medical Care är världsledande inom njurvård och grundades för över 100 år sedan. Vi driver dialysnätverk världen över (mer information finns här). Internationellt samlas de omfattande vårdtjänsterna under NephroCare.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi har lärt oss att göra arbetsmiljön bättre och säkrare för dem. Genom vårt medarbetarprogram bedömer vi kontinuerligt arbetsklimatet och arbetsmoralen och vidtar åtgärder närhelst det behövs. Det är därför som mindre än 10 procent av våra anställda lämnar sina jobb på NephroCare EMEA-kliniker per år.