NephroCare Academy

Utbildning för NephroCares personal

NephroCare Academy har etablerats för att stödja läkare, sjuksköterskor, klinikchefer och icke-klinisk personal med ett brett utbud av inlärningssätt och ämnen, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda högsta kvalitet på vård under hela sin anställning.

Vår personal är inskriven i våra läroplaner av utbildningschefen, för att få grundläggande och pågående utbildning, och sina poäng. För att få plats för inlärning i våra klinikteams yrkesliv erbjuder vi ett brett utbud av utbildningsområden och tillämpar olika utbildningsmetoder, t.ex. undervisning på jobbet, klassrumsutbildning på plats och virtuellt, e-utbildningar, mentorskap, jobbhjälpmedel och spelifiering.

NephroCare erbjuder ackrediterade kurser för sjuksköterskor

NephroCares grundläggande kurs i dialysvård är ackrediterad av EDTNA/ERCA.

Medicinsk utbildning som viktigt verktyg för att optimera patientvården

Dessutom anser vi på NephroCare att ett fortlöpande utbildnings- och fortbildningsprogram, som upprättas enligt internationella behandlingsriktlinjer och NephroCares höga behandlingsstandarder, kommer att bidra till att ytterligare förbättra den medicinska prestationsförmågan vid klinikerna. I slutänden kommer detta att leda till ännu bättre patientvård, vilket är NephroCares högsta strävan.

Dr Stefano Stuard, chef för Europarådets team för klinisk och terapeutisk ledning och huvudsaklig upphovsman till kursen, säger: ”Det här är ett mycket viktigt steg för oss och vi är mycket glada över att vi nu kan stödja våra läkare på det här sättet.”

NephroCare erbjuder ackrediterad läkarutbildning

”Hantering av blodtryck (BP) vid kronisk njursjukdom (CKD)” är namnet på den första utbildningskursen som ackrediteras av europeiska ackrediteringsrådet för CME (EACCME) under UEMS (Europeiska organisationen för specialistläkare) i Bryssel. Genom att slutföra alla moduler i e-utbildningen kan NephroCare-läkare få 7 poäng i fortsatt medicinsk utbildning (CME).

Liknande ämne

Arbetets fördelar och karriärmöjligheter gör att många läkare, huvudsakligen nefrologer, väljer att arbeta med dialys.