Transplantation

Transplantation är ett viktigt fråga för tusentals människor över hela världen med en kronisk njursjukdom. För de som får en donerad njure finns det hopp om att leva med färre kostrestriktioner. Detta är en komplicerad fråga som kräver omfattande information, tid och tanke innan du kan göra det bästa beslutet för dig själv.

Vad är njurtransplantation?

Många patienter som lider av en kronisk njursjukdom är lämpliga kandidater för en transplantation, men inte alla. Så om du vill veta mer om transplantation som ett behandlingsalternativ, så är det första steget att diskutera din personliga situation med din nefrolog. Han eller hon kommer att utvärdera ett antal aspekter om din hälsa och dina njurar innan han/hon ger dig en rekommendation.

Om din nefrolog kommer fram till att du är en bra kandidat, måste du då fullfölja de nödvändiga undersökningarna och proverna. Efter detta kan din läkare placera dig på den nationella transplantationslistan för att få en njure från en avliden person, eller hitta en kompatibel levande donator.

Kompatibilitet är nyckeln

För att en transplantation ska lyckas måste mottagaren och givaren vara kompatibla med varandra. Det innebär att bägge parter har en kompatibel blodgrupp och en matchande vävnad. Detta minskar risken för att mottagarens kropp skulle stöta bort donatornjuren. Innan operationen kommer en rad laboratorietester att göras för att verifiera kompatibilitet.

Att ta emot en njure

Det finns två sätt att få en donatornjure på: från en levande person eller från en avliden donator. En levande donator brukar vara någon i din familj - en av dina föräldrar eller ett syskon - eller någon nära dig som t.ex en vän eller din make/maka.

Den huvudsakliga fördelen med att ta emot en njure från en levande person är den tid som sparas. Så fort du hittar någon som är kompatibel med dig och som är villig att donera, kan transplantationsprocessen påbörjas.

Beslutet om att donera en njure kräver noggrann eftertanke och omtanke. Donatorn ska vara medveten om de risker som är förknippade med operation av att ta bort den friska njuren, samt att han/hon vet att en övervakning krävs efter operationen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att den återstående njuren filtrerar bort kroppens avfall tillräckligt bra.

Att ta emot en avliden persons njure, som vanligtvis kommer från någon som dog i en olycka, kräver tålamod.

Efter att ditt namn blivit uppskrivet på den nationella transplantationslistan finns det ingen regel för hur lång tid som kommer att passera innan en matchande donators njure kommer att bli tillgänglig.

Emellanåt är väntetiden kort. Men från ett realistiskt perspektiv kan du behöva vänta några år - även om de genomsnittliga väntetiderna varierar från land till land.

I operationssalen

Nästa steg är kirurgi, efter att du fått en donatornjure. Eftersom organ är mycket känsliga så måste operationen ske så snart som möjligt efter att en njure blivit tillgänglig. Om du är på väntelistan så kommer du att få ett alarm som påvisar när en lämplig njure har anlänt. Se därför till att du alltid är lätt att nå på ditt kontaktnummer.

Operationen kan börja efter en sista kontroll. Detta för att säkerställa att njuren är OK. Så länge dina egna njurar inte kommer att orsaka en infektion, så väljer vanligtvis din kirurg att lämna dem i din kropp. Din nya friska njure kommer helt enkelt placeras bredvid din egna i buken och enade till din artär och ven. Detta hjälper blodet att passerar och görs även för att din kropp ska kunna producera urin.

Möjliga komplikationer

Det är viktigt att veta om de potentiella riskerna innan du tar beslutet för att göra en transplantation. Att ta emot en donatornjure är associerad med tre primära bekymmer: avslag, funktionalitet och organets livslängd.

Efter transplantationen så måste du ta vissa mediciner, inklusive immunsuppressiva, som minskar risken för en eventuell avstötning. Det är viktigt att du tar alla de mediciner som din nefrolog skriver ut till dig för att minska denna risk till ett absolut minimum. Dessa droger dämpar dock immunförsvaret och det är därför viktigt att du verkligen tar hand om dig själv efter operationen.

Vissa donerade njurar startar omedelbart att arbete men andra njurar kan ta ett par dagar innan de kommer igång. Om du tillhör den senare gruppen kan du behöva en dialys tills din nya njure börjar fungera som vanligt. Detta är vanligt och behöver inte vara en anledning till att oroa sig för transplantations framgång.

En donerad njure håller i ca 10 - 15 år. Detta beror på att njurfunktionen långsamt avtar över tiden. Därefter har du alltid en möjlighet att gå tillbaka på dialys eller försöka hitta en annan donator antingen genom direkt donation eller via den nationella transplantationslistan.

Trots att komplikationer kan inträffa - försök att inte oroa dig förväg. Din nefrolog ger dig den bästa möjliga behandlingen före, under och efter transplantationen. Det är därför viktigt att du pratar med honom/henne om du har några specifika frågor eller funderingar.

Ta det rätta beslutet

Transplantation är en högst personlig fråga - en som du bör ta din tid att fundera kring. Du kanske ska börja med att tala med din nefrolog om din situation. Om ni båda är överens om att transplantation är ett alternativ, kan du alltid placera dig på listan, ifall du inte har en levande donator, och ge beslutet mer tid medan du väntar.

Tala med andra om för- och nackdelar med en eventuell transplantation. Detta kan hjälpa dig att fatta ett beslut.

Under tiden ska du veta att du alltid har NephroCare's fulla stöd. Oavsett vad, så kommer vi alltid att vara där för dig för att ge dig den allra bästa kvalitetsvården. Vi erbjuder också hjälp och rådgivning, som relaterar till transplantation, till våra patienter.

I avsnittet om andra patienters erfarenheter kan du läsa om en ungersk patients personliga historia om en transplantation.

Liknande ämne

Att påbörja en dialysbehandling kan ses som skrämmande. Här hittar du användbar information om förberedelser du kan göra hemma, vad du ska ha på dig och vad du ska ta med dig.