Njur & njursjukdomar

Kronisk njursjukdom (CKD) innebär att njurarna slutar att fungera till den grad som behövs för att hålla dig frisk. Detta är en process som vanligtvis äger rum under en period av månader eller år. Processen kan inte botas, men med en tidig diagnos, rätt behandling och vissa livsstilsförändringar, kan sjukdomen bromsas eller i vissa fall till och med stoppas. Om du har en njursjukdom, lär dig allt du kan om din sjukdom; med hjälp av rätt behandling och livsstilsförändringar kan du hålla dig friskare under en längre tid. Din läkare kommer också att arbeta tillsammans med dig för att försöka stoppa eller åtminstone bromsa utvecklingen av sjukdomen genom att kontrollera de underliggande orsakerna.

Vad gör njurarna?

Dina två njurar arbetar med mer än vad du tror. Njurarna avlägsnar överskottsvattnet och slaggprodukterna i kroppen, 24 timmar om dygnet. Överskottsvattnet och slaggprodukterna avlägsnas från kroppen via urinet.

Förutom "avlägsningen" eller "rengörings"-jobben, så har njurarna andra mycket viktiga funktioner:

  • De reglerar elektrolyter, såsom kalium och natrium (salt) koncentrationer i kroppen.
  • De producerar hormoner för att:
    • kontrollera blodtrycket
    • producera röda blodkroppar
    • hålla dina ben starka

Fem stadier inom kronisk njursjukdom

CKD är indelade i 5 sjukdomsstadier (CKD 1-5). CKD stadie 3 är ofta uppdelad i 3a och 3b. För enkelhetens skull kallas CKD steg 1 till 3a "tidigt stadie" och CKD 3b till 5 "sen utvecklingsfas".

För att hjälpa dig att göra rätt förändringar i ditt liv är det nödvändigt att veta ditt sjukdomsstadium, som talar om hur långt sjukdomen har utvecklats. De fem sjukdomsstadierna fastställs utifrån den glomerulära filtreringshastigheten (GFR). Det är därför det är viktigt för dig att förstå vad GFR är.

Glomerulär filteringshastighet (GFR)

Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är ett mått på njurfunktionen, som kan uppskatta och mäta nivån av kreatinin och albumin i blodet, genom ett enkelt blodprov. Samtidigt tar GFR hänsyn till din ålder, ras, kön och andra faktorer. Med hjälp av GFR kan din läkare bestämma ditt sjukdomsstadie av din njursjukdom och planera din behandling. Ju lägre ditt GFR är, desto högre är risken för utvecklingen av sjukdomen. Risken för utveckling ger information om hur troligt det är att CKD kommer att utvecklas.

Albuminuri

Utöver GFR, kan nivån av albuminuri vara viktigt. Albuminuri innebär att du har en onormal mängd protein i urinen, vilket kan vara ett tidigt tecken på en fortlöpande njursjukdom. Detta innebär att dina njurar inte filtrera blodet tillräckligt bra. Albuminuri kan upptäckas med ett enkelt urintest, vilket färdigställer om det finns protein i urinen. Ju högre nivå av albuminuri - desto högre är risken för utvecklingen av CKD.