Vår kultur

"Skapar en framtid värd att leva. För patienter. Världen över. Varje dag."

Vårt syfte förenar oss alla på Fresenius Medical Care. 

NephroCare är Fresenius Medical Cares leverantörsföretag. Vi levererar tjänster i dialyscentra i över 40 länder över Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Idag behandlar våra mer än 31 000 anställda som arbetar på över 1 000 NephroCare-center mer än 100 000 patienter, vilket ger cirka 16 miljoner behandlingar per år. 

Vi vill

leverera högsta möjliga vårdkvalitet för att förbättra varje patients välbefinnande, varje dag, sätta standarden för njurvård. 

Det är dags att fokusera på förebyggande. 

Vi är

en ledande dialysleverantör i vår region. Vi tillhandahåller vård i ett värdebaserat system för att kontinuerligt skapa värde för våra patienter, anställda och partners inom hälso- och sjukvårdssystemen. Läs mer om oss och NephroCare-värdesystemet.

Vi lyssnar

i en klinisk omgivning är det inte bara väsentligt med teknik och medicinsk expertis. Vår personal utgör också en mänsklig och känslomässig koppling till patienterna och är därmed mycket viktig för patienternas följsamhet och välbefinnande. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och vi har lärt oss hur vi gör arbetsmiljön bättre och säkrare för dem. Med vårt personalenkätprogram utvärderar vi kontinuerligt arbetsklimatet och medarbetarnas moral och vidtar åtgärder vid behov.  

NephroCare är en internationell möjlighet 

Vi är ett internationellt nätverk som delar vår kunskap, erfarenhet och bästa praxis. Våra kollegor in NephroCare-centra utbildas och arbetar enligt vårt nätverks standarder och rutiner. I vissa länder råder det brist på klinisk personal. Våra kollegor har möjligheten att söka jobb och starta karriär i olika länder utan att tappa den välkända vanan av högkvalitativ njursjukvård. 

Våra värden vägleder oss i vårt dagliga arbete i en strävan att uppnå vårt syfte tillsammans.

Samarbetande  

Vi arbetar tillsammans. Vi slår oss samman så att vi kan åstadkomma mer än vad vi klarar av var och en för sig. Vi vet hur vi ska arbeta tillsammans för att uppnå vårt gemensamma mål som ett företag. Vi kommunicerar öppet. 

Slavojka Devic, Bosnien och Hercegovina: 

Efter 30 års arbete med dialys utför Slavojka fortfarande sitt jobb med samma passion, hängivenhet och önskan att hjälpa och förmedla kunskap till andra kollegor. Slavojka är mycket bra på att lyssna. Hon inte bara lyssnar på människor, utan hör verkligen vad de säger. Hon är alltid lugn och klok och finner tid för att hjälpa andra och hennes råd är användbara inte bara för alla nyanställda, utan också patienter. Aldrig har det hänt att hon inte gjort så gott hon kunde. 

Željka Fučkar, Kroatien: 

Željkas nominerades av en kollega som hon träffade under sin första dag på jobbet. 14 år senare beskriver den här kollegan henne med dessa varmhjärtade ord: Željka lugnar teamet med sina skämt, motiverar kollegor och är samtidigt professionell och engagerad i sitt arbete. Hon tar initiativet när det behövs. Hon lämnar aldrig något oavslutat. 

Rami Fuerverker, Israel: 

Ramis kollegor vet att han alltid är villig att hjälpa och stödja andra. Han är en bra lagspelare, helt hängiven högkvalitativ vård och håller reda på allt för att koordinera med multifunktionella team och patienter. Han är mycket uppmärksam på kvalitet och säkerhet och har konsekvent varit ett stort stöd i många år. Han närmar sig patienterna med ett leende och är alltid mycket påpasslig och stödjande för dem. 

Proaktiva

Vi får det gjort. Vi ser möjligheter där andra inte gör det och utmanar status quo genom att tänka gränslöst. Vi tar initiativet för att vårt arbete ska få genomslag. Vi ställer frågor för att tydligt förstå vad som måste göras och står för resultaten. 

Lúcia Pedro, Portugal:  

Lúcia drar sig inte för att föreslå förbättringar i kliniken, som t.ex. beträffande fördelningen av patienter i dialysrummet så att alla är nöjda med deras tider för in- och urkoppling. Sedan "myCompanion" lanserades i Portugal motiverar hon ständigt  patienter till att installera och använda appen. Hon tar sig alltid tid att ge varje patient råd om hur appen används. 

Carlo Elemento, Italien:

Carlo har varit dialyssköterska i 24 år. Han har alltid varit entusiastisk och proaktiv med sin vård. I början av Covid-19-pandemin, när många fick panik inför de ökande infektionerna, var han den första sköterskan som anmälde sig som frivillig till det särskilda COVID-19 NephroCare-teamet för Italien. 

Weronika Tomków, Polen: 

Weronika engagerar sig starkt för att uppmuntra patienter till att använda nyheten "myCompanion" i deras behandlingsprocess. Hon träffar varje patient för att presentera appen och informera dem om användningen och fördelarna. Det visade sig att många var intresserade av appen och antalet registrerade användare ökade markant. 

Tillförlitliga

Vi gör vad vi säger. Vi prioriterar patienter och partner och levererar utomordentlig service. Vi agerar med ärlighet och integritet, utan att äventyra våra patienters säkerhet, livskvalitet eller hälsa. Vi visar respekt och föregår med gott exempel. Vi är en pålitlig följeslagare till våra patienter, partner och kollegor. 

Duscia Sladoje, Bosnien och Hercegovina:  

Dusica är extremt pålitlig och utför alla arbetsuppgifter exakt och i tid. Även om hon är ensamstående mamma är det alltid hon som kommer till jobbet först. Under en stor översvämning 2014 råkade hon passera vårt center och såg arbetare rädda maskiner och utrustning. Hon stannade och hjälpte oss till långt in på natten. Nästa dag översvämmades hela staden och Dusica evakuerades själv per båt. Alla vet att de kan räkna med henne. 

Igisinova Gulnara Balgabekovna, Kazakstan:  

Några av Igisinovas bästa egenskaper är hennes tillförlitlighet, ansvarskänsla och noggrannhet. Hon är snabb till att lära sig och behärska implementering av nya standarder. Hon hjälper till att utbilda nya medarbetare. Hon är känd för sin punktlighet och grad av personlig organisation. Hon är älskvärd med alla och stöttar alltid patienter med vänliga ord och handlingar 

Elizabeth Revach, Israel:  

Utöver hennes ledande roll i kliniken är Elizabeth en klinisk instruktör som utbildat många israeliska sjuksköterskor om vår vårdkvalitet. Personalen räknar med henne och litar helt på henne. Med henne är standarden för Kt/V-hantering hög i kliniken. Det är mycket viktigt för henne att uppnå bra resultat, och hon ägnar all sin uppmärksamhet på att se till att personalen håller ett öga på nyckeltalen och att patienterna fullföljer sin behandling. Hennes kollegor beskriver henne som en symbol för en pålitlig person med en underbar personlighet. 

Utmärkt

Vi överträffar förväntningarna. Vi är resultatorienterade och använder bästa praxis. Vi driver kontinuerligt på kvalitet och framsteg för att leda verksamheten mot en framgångsrik framtid. Vi föreslår idéer om hur man kan förbättra och förnya. 

Maha Khaled, Israel:  

Maha är en ung sjuksköterska som redan är en förebild för sina kollegor. Hennes kollegor ber henne om råd och uppskattar alltid hennes tålamod och stöd. Hon arbetar kontinuerligt med sin personliga utveckling och upphör aldrig att lära och specialisera sig. Hon deltar aktivt i implementeringen av NC-riktlinjer och höjer ribban för de andra teamen. Maha brinner för att vägleda patienter fram till transplantation. Hon ägnar sin fulla uppmärksamhet på att hålla patienter på transplantationslistan och se till att de håller tiden. 

Yeliz Aydin, Turkiet: 

Den 24 januari 2020 var Yeliz på att avsluta sitt skift när ett center drabbades av en jordbävning. Vid det här tillfället genomgick 1 patient fortfarande dialys. Hon stannade kvar med honom i behandlingsrummet och höll honom lugn. Hon inledde också omedelbart stegen för att avsluta dialysbehandlingen och lämnade kliniken tillsammans med patienten när det var säkert för honom att göra det.  

Simona Dascula, Rumänien: 

Med hennes professionalism och förståelse för patienter är Simona en förebild för sina kollegor. Hon behärskar teknikerna exakt och bryr sig om patienterna, med stor empati och respekt. Hon driver på sig själv för att kontinuerligt förbättra sina färdigheter och det är naturligt för henne att tillhandahålla enastående vård, eftersom människors liv är dyrare än något annat. 

Liknande ämne

Fresenius är en internationell vårdgrupp som tillhandahåller produkter och tjänster för dialys, sjukhus och vård

På följande sidor får du ta del av personliga erfarenheter om upplevelsen av att arbeta hos NephroCare.