Grundläggande om Njuren

Ritning av en mänsklig njure
Vad händer när njurarna sviker?

När njurarna börjar att svikta, kan de inte utföra alla sina viktiga funktioner. Överskottsvatten och slaggprodukter kommer då att byggas upp i blodet. Detta kallas uremi. På grund av ansamlingen av vatten och slaggprodukter, samt den minskade produktionen av vissa hormoner, så kan du börjar känna dig sjuk. Det finns olika njurersättningsterapi-alternativ som kan göra jobbet som njurarna brukade göra.

Vem ligger i riskzonen för att få en njursjukdom?

Många faktorer kan öka sannolikheten till att få en kronisk njursjukdom, såsom:

 • Diabetes
 • Ärftliga faktorer inom njursjukdom
 • Högt blodtryck
 • Stigande ålder (över 50 år)
 • Fetma
 • Rökning

En tidig upptäckt av njursjukdomar är mycket viktigt. Det är därför du ska be din läkare att kontrollera ifall du ska undersöka dig för en kronisk njursjukdom.

Symptomer

När njurarna börjar att svika finns det en ansamling av vatten och slaggprodukter i blodet. Dessutom kan andra problem uppstå, vilket leder till en eller flera av följande symptomer:

 • Svullnad av händer, ansikte, ben
 • Utmattning
 • Aptitlöshet
 • Illamående och kräkningar
 • Minskad mängd av urin
 • Andnöd
 • Högt blodtryck

Vad kan man göra om mina njurar skulle bli drabbade?

Under de tidiga stadierna av kronisk njursjukdom så kommer din läkare att försöka bromsa utvecklingen av njursjukdomen och uppkomsten av vissa symptomer. Detta görs genom kost och medicinering och kallas "konservativ terapi".

Senare behöver du dock en behandling som ersätter de förlorade njurfunktionerna.

Det finns tre olika behandlingsalternativ tillgängliga som kan ersätta en del av de förlorade njurfunktionerna:

 • Njurtransplantation
 • Peritonealdialys
 • Hemodialys
Liknande ämne

Det finns många kliniker och sjukhus som erbjuder hemodialysbehandlingar,

Patient experiences

We have gathered some of our most compelling stories from patients who are dealing with chronic kidney disease.