Medarbetarerfarenheter

[Translate to Sweden - Swedish:] The NephroCare team
Arbete i ett dialyscenter är mer än bara ett jobb.

Vi pratade med kollegor i olika länder som med egna ord berättade om deras utvalda yrke, passion, utmaningarna, vad de kan ge våra patienter och de belöningar som arbetet inom dialys ger dem.