I dialysiscentret

Insidan av en klinik med flera tomma sängar
Besökarinformation för våra dialyscentra

Vi ber om din förståelse för att vi måste begränsa familjemedlemmars och vårdtagares tillgång till våra dialyscentra under covid 19-epidemin.

Om du åtföljer en familjemedlem ber vi dig helst undvika att gå in i dialyscentret. Om det är oundvikligt att gå in ber vi dig följa klinikteamets anvisningar. Tillgången till behandlingsrummet begränsas.

Om du åtföljer din familjemedlem som fysiskt stöd ska du komma ihåg att vårt klinikteam är förberett för att tillhandahålla fullständigt fysiskt stöd.

Vår covid-19-väntrumsetikett

Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Särskilt under covid-19-epidemin ber vi dig att vara uppmärksam och följa vår väntrums- och dialyscenteretikett för dessa omständigheter.

 • Din temperatur och dina potentiella symtom kommer att kontrolleras
 • Som försiktighetsåtgärd kan du bli ombedd att distansera dig från andra.
 • Tvätta/desinficera din hand inkl. AV-fistel direkt efter att du kommer till dialyscentret och innan du lämnar det
 • Trängs inte omkring dispensern
 • Håll avstånd från andra när du förflyttar dig omkring i dialyscentret, > 1,5 m
 • Lämna tillräckligt med utrymme mellan varandra när du sitter i väntrummet, > 1,5 m
 • Försök att undvika onödiga rörelser
 • Undvik att röra vid ytor och möbler så mycket som möjligt
 • Vänta tills du kallas in till behandlingsrummet
 • Håll avstånd när du hälsar på andra och undvik fysisk kontakt
 • Försök att undvika äta eller dricka i dialyscentret
 • Minska införande av tidningar, surfplattor (eller jämförbara)
 • Dela inte tidningar (eller jämförbara) eller lämna kvar dem åt andra
 • När du nyser och hostar ska du täcka din näsa eller mun med din armbåge eller en pappersnäsduk

Dialys i hemmet

När du utför hemhemodialys (HHD) eller påsdialys (PD) hemma, ber vi dig också följa våra rekommendationer om förebyggande, stanna hemma, fysisk distansering, allt enligt din näringsrutin och fysisk träning. Vi ber dig också följa rekommendationerna om minst 1,5 m fysiskt avstånd när du får ditt behandlingsmaterial.  

Vi rekommenderar att du tar fram en behandlingsplan för i fall att din vårdgivare smittas av coronaviruset. Se till att du vet vem som kan hjälpa till med din behandling. 

Stäm dessutom av med din läkare om följande aspekter: 

 • Kontrollera huruvida du har ett tillräckligt lager av medicin och behandlingsmaterial 
 • Kontrollera schemaläggningen och hanteringen av din regelbundna uppföljning 
 • Informera ditt klinikteam om du mår dåligt och uppvisar covid-19-symtom 

Liknande ämne

Tips om vad du kan göra när du stannar hemma under dagar utan dialys

Rekommendation om förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen