Juridisk Information

Tryck

Publicerad av
Fresenius Medical Care Sverige AB jupdals vägen 1192 05 Sollentuna, Tyskland Bolagssäte och Handelsregister: Bad Homburg, HRB 5748, Org.nr.: DE 812033564 Styrelsen: Marco Kiene, Arnold Pieper, Dr. Olaf Schermeier, Dominik Wehner, Harry de Wit
email: contact(at)nephrocare.com

Upphovsrätt

Copyright© Fresenius Medical Care Sverige AB 2000-2016. Alla rättigheter förbehålles.
Den text och de bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och dess arrangemang på Fresenius Medical Care webbplatser - verkar under upphovsrätten och andra immaterialrättsliga skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk. De får inte heller modifieras eller överföras till andra webbplatser. Vissa av Fresenius Medical Care webbplatser innehåller även bilder eller andra filer som är föremål för upphovsrättsinnehavarens leverantörer.
Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att skriva ut, lagra dessa på en hårddisk, samt genom spridning till andra människor, men i samtliga fall - endast för icke-kommersiella, informativa och personliga ändamål.

Varumärken

Om inget annat anges, har alla varumärken som visas på Fresenius Medical Care's webbplatser, registrerats i länder som omfattas av ett varumärkesskydd för Fresenius Medical Care och som ägs eller används under licens av Fresenius Medical Care och dess dotterbolag.

Inga Garantier eller Representationer / Innehåll

Informationen tillhandahålls av Fresenius Medical Care och har utan några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive (men inte begränsade till) underförstådda garantier för handel, lämplighet för ett visst ändamål eller för icke-intrång. Information som antages vara korrekt kan innehålla felaktigheter. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och utgör inte för affärer, medicinsk eller annan professionell rådgivning Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller för förluster som kan uppkomma från tilliten kring informationen på denna webbplats.

Framtidsinriktade Uttalanden

Denna webbplats innehåller framtidsinriktade uttalanden baserade på tilltron från Fresenius Medical Care-ledningen. Användningen av dessa ord på denna webbplats - som t.ex "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" är avsedda för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta riskerna och oklarheter som inbegriper teknologiska framsteg inom det medicinska området, produktefterfrågan och marknadsacceptansen. Samt effekterna av de ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och dess prissättning, valutakurser och andra risker. De framtidsinriktade uttalanden återspeglar åsikterna hos Fresenius Medical Care, från och med det datum som fastställer sådana framtida förhållanden och omfattas av risk- och osäkerhetsfaktorer. Samtliga av dessa framtidsinriktade uttalanden är baserade på uppskattningar och bedömningar som gjorts av förvaltningen av bolaget och antas vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. De faktiska utfallen och erfarenheter kan skilja sig väsentligt från de framtidsinriktade uttalandena. Fresenius Medical Care har inte någon avsikt eller skyldighet till att uppdatera de framtidsinriktade uttalanden.

Inga Licenser

Fresenius Medical Care har försökt att skapa en innovativ och informativ webbplats. Men vi ber dig att ha i åtanke - att Fresenius Medical Care måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt. Följaktligen, ber vi dig att förstå - att ingen licens till Fresenius Medical Cares immateriella rättigheter har beviljats av denna webbplats.

Hyperlänkar

Hyperlänkarna på vår webbplats är inte avsedda till att vara rekommendationer. Vi kontrollerar ej att informationen är korrekt. Vi tar inget ansvar för de skador som kan uppstå vid användning av denna information.