Coronavirus Information

Manlig läkare som talar med en patient
Viktig information om coronavirus för våra patienter

Vi sammanfattade en del viktig information åt dig. För tillfället, och i en nära framtid också, kan du kanske lägga märke till förändringar i dialyscentret. Även under epidemin förblir våra dialyscentra öppna och vår försörjningskedja är stabil. Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Baserat på klinikinställningen eller din sjukdomshistoria kan klinikteamet ändra din normala rutin. Vi ber dig att följa den.

Om du undrar över något, är osäker eller står inför situationer i vilka familjemedlemmar eller personer i din omgivning får kontakt med viruset, ber vi dig tala med vårt klinikteam.

COVID-19

Coronavirussjukdomen 2019 (covid-19) är ett nytt luftvägsvirus som sprids över hela världen och orsakar sjukdomar som omfattar allt från vanlig förkylning till allvarligare sjukdomar som t.ex. svår akut respiratorisk sjukdom. Ändå återhämtar sig de flesta från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Den överförs via droppar som en person hostar eller nyser ut, eller genom att en yta som är förorenad av viruset vidrörs med händerna som då förorenas och sedan rör vid ögon, näsa eller mun.

Det är dags att fokusera på förebyggande.

Om du undrar över något ber vi dig tala med ditt dialysklinikteam.

Lägg märke till symtom

Covid-19-symtom är mycket lika influensa. Kontrollera regelbundet beträffande dessa symtom:

 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd

 

Dessutom kan följande symtom uppstå:

 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Ont i halsen
 • Diarré

Om du lägger märke till symtom ber vi dig kontakta ditt dialyscenterteam och tala med ditt vårdteam för att få hjälp.

Vad du bör göra om du uppvisar COVID-19-symtom

 • Innan du inleder din resa ber vi dig att kontakta ditt dialyscenter och informera personalen om dina symtom. Personalen kommer sedan att instruera dig om vad du ska göra härnäst.
 • Om du är i dialyskliniken ska du inte gå in i behandlingsrummet. Vänta tills du har utvärderats av ditt vårdteam.
 • Om du behöver akut vård, kontaktar du och tar dig direkt till akutavdelningen. Informera dialyscentret.
 • Om du uppmanas om att komma till kliniken kommer du att distanseras från andra patienter för att begränsa möjligheten för att viruset sprids till andra. Klinikteamet kommer att bära skyddskläder och ansiktsmasker.

Baserat på symtom, klinikinställningen eller din sjukdomshistoria kan klinikteamet ändra din normala rutin. Vi ber dig att följa den.

Liknande ämne

Rekommendation om förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen

Besökaravisering och -etikett för Fresenius Medical Care-dialyscenter