Viktig uppdatering om COVID-19

Nefrologi-/dialysklinikbyggnaden utifrån
Viktig uppdatering om Coronavirus

På Fresenius Medical Care är hälsan och säkerheten för våra patienter, kolleger och partner vår högsta prioritet. Vi tar detta på största allvar och övervakar situationen noggrant för att försäkra oss om att våra handlingar är tillräckliga och passande med tanke på händelseutvecklingen. Samtidigt som vi vårdar några av hälsovårdens mest utsatta patienter, håller vi ett vakande öga på situationen och har förstärkt de praxis för infektionskontroll som vi redan hade på plats för att skydda dem. Vi håller tät kontakt med lokala myndigheter i de länder där vi är verksamma och följer deras vägledning. Vi har även skapat specialgrupper som granskar vår respons allteftersom situationen utvecklas.

Vi har implementerat försiktighetsåtgärder avseende coronavirus i våra dialyscentra och håller en ständig dialog med arbetslagen och myndigheterna i de olika länderna där vi arbetar. Eftersom våra dialyspatienter är beroende av våra tjänster har vi även tagit långtgående beredskapsåtgärder och fastställt beredskapsplaner som säkerställer att våra patienter kan lita på att de kommer att få den dialys de behöver, även i händelse av en storskalig epidemi.

Vi har även vidtagit åtgärder för våra anställda. Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Dessutom har vi utvecklat beredskapsplaner för våra övriga anläggningar ifall situationen skulle försämras. För övrigt har vi utfärdat reserestriktioner och inga möten i större grupper eller konferenser utförs inom vår organisation. Tidigare planerade evenemang har antingen senarelagts eller omvandlats till virtuella möten.

Som säkerhetsåtgärd, och givet att dialyspatienter i allmänhet är mer utsatta för svåra konsekvenser vid andningssjukdomar, ber vi våra dialyspatienter att avstå från att resa – både utrikes och inrikes – så länge coronavirus-epidemin varar. Som ett sätt att skydda våra patienter och vår personal har vi beslutat att tills vidare avbryta våra semesterdialysprogram. För patienterna innebär det att vi för närvarande inte accepterar nya semesterpatienter (vare sig inhemska eller utländska) för behandling i våra kliniker.

Klicka här för att hitta ett Fresenius Medical Care dialyscenter nära dig. För ytterligare hjälp kan du kontakta närmaste dialyscenter direkt.