Viktig uppdatering om COVID-19

Viktig uppdatering om Coronavirus

På Fresenius Medical Care är hälsan och säkerheten för våra patienter, kolleger och partner vår högsta prioritet. Vi tar detta på största allvar och övervakar situationen noggrant för att försäkra oss om att våra handlingar är tillräckliga och passande med tanke på händelseutvecklingen. Samtidigt som vi vårdar några av hälsovårdens mest utsatta patienter, håller vi ett vakande öga på situationen och har förstärkt de praxis för infektionskontroll som vi redan hade på plats för att skydda dem. Vi håller tät kontakt med lokala myndigheter i de länder där vi är verksamma och följer deras vägledning. Vi har även skapat specialgrupper som granskar vår respons allteftersom situationen utvecklas.