Vaccin mot COVID-19

Kvinna blir vaccinerad

SARS-CoV-2-vaccinationen hjälper kroppen att utveckla immunitet mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19, utan att man behöver utveckla naturlig immunitet genom att få och tillfriskna från sjukdomen.

Också efter vaccinationen tar det lite tid innan ett immunsvar utvecklas. Det är avgörande att fortsätta med förebyggande åtgärder såsom att tvätta händerna, använda munskydd och hålla avstånd av två skäl:

  • Det tar tid att utveckla immunitet och den blir kanske inte 100-procentig.
  • Just nu vet vi inte om vaccinationen förhindrar virusspridning, så personer som har blivit vaccinerade kan eventuellt sprida sjukdomen.

Vanliga frågor och svar om vaccination

Varför är det viktigt att vaccinera sig?

En vaccination mot SARS-CoV-2 kan avsevärt minska risken för att du får viruset och utvecklar COVID-19. Om du insjuknar i covid-19 kan vaccinationen minska risken för allvarligare komplikationer. För vaccinationen mot COVID-19 finns och kommer det att finnas olika slags vaccin tillgängliga.

De flesta SARS-CoV-2-vacciner som snart förväntas bli tillgängliga kommer att kräva två sprutor för att få effekt. Båda sprutorna måste ges inom en viss tidsram (t.ex. 21 dagar efter den första sprutan).

Ger COVID-19-vaccin långsiktigt skydd?

Just nu finns det inte tillräckliga bevis för hur länge immuniteten varar. I takt med att tiden går måste experterna samla in mer bevis kring det skydd som vaccinationen ger för att uppskatta hur länge immuniteten varar.

Vad behöver jag berätta för sjukvårdspersonalen innan jag blir vaccinerad?

Innan du blir vaccinerad bör du informera sjukvårdspersonalen om huruvida du någon gång har haft en allvarlig allergisk reaktion. Enligt medicinska beslut får vissa vacciner inte användas på personer som tidigare har haft allvarliga allergiska reaktioner.

Om du just nu är sjuk och har feber (kroppstemperatur >38,5 °C) bör du skjuta upp vaccinationen tills du är frisk igen. Om du har några symptom bör du informera personalen på vaccinationsstället eftersom det är ett medicinskt beslut om du kan vaccineras eller om det bör skjutas upp.

Vilka vanliga symptom och biverkningar kan jag uppleva efter vaccinationer?

Efter vaccinationer i allmänhet börjar immunsystemet aktiveras, vilket kan leda till vanliga symptom såsom ömhet i armen, trötthet, huvudvärk och låg feber. De flesta biverkningar av vanliga vaccinationer är milda och bör inte vara i mer än en vecka. Eventuella biverkningar av SARS-CoV-2-vaccinationer kommer att anges i användarinstruktionerna för respektive vaccin och din behandlande läkare kommer att informera dig om dem och diskutera dem med dig.

I de sällsynta fall då en allergisk reaktion uppstår gör den vanligtvis det inom ett par minuter efter vaccinationen. Sjukvårdspersonalen är utbildad för att hantera allergiska reaktioner och behandlar dem omedelbart.

Efter vaccinationen kan du uppleva nedanstående symptom, vilket tyder på att din kropp svarar på vaccinationen. Vanligen varar symptomen inte i mer än tre dagar:

  • Smärta eller svullnad i injektionsområdet
  • Trötthet
  • Huvudvärk och förkylning eller feber
  • Smärta i lederna
  • Illamående

Måste jag fortfarande vidta förebyggande åtgärder efter vaccinationen?

Just nu finns det inte tillräckliga bevis för hur länge immuniteten varar. I takt med att tiden går måste experterna samla in mer bevis kring det skydd som vaccinationen ger för att uppskatta hur länge immuniteten varar. Därför är det viktigt att fortsätta med förebyggande åtgärder genom att använda munskydd, tvätta händerna regelbundet och hålla avstånd. Utifrån de bevis som samlas in med tiden kommer experter i framtiden kunna rekommendera lämpliga vaccinationsintervall.

Det här gäller också personer som redan har fått och tillfrisknat från COVID-19. Just nu finns det lite bevis för hur länge naturlig immunitet varar. Därför rekommenderas personer som har haft COVID-19 att också vaccinera sig.

Hur snabbt kan COVID-19-vaccin stoppa pandemin?

Hur COVID-19-pandemin utvecklas beror på effektiviteten, tillgängligheten och människors vilja att bli vaccinerade. Sannolikt kommer vaccinerna inte att ge ett 100-procentigt skydd mot COVID-19.

Att avsevärt minska risken för att få covid-19 och också minska risken för att sprida infektionen till andra är dock det effektivaste sättet att tids nog stoppa pandemin.

Hur stimulerar vaccinationer människokroppens immunsvar?

När bakterier eller virus, såsom SARS-CoV-2-viruset som orsakar COVID-19, invaderar människokroppen börjar de attackera celler och föröka sig. Du kanske har hört ordet antigener, som är ett samlingsnamn för alla bakterier, virus eller andra skadliga mikroorganismer som invaderar människokroppen. Invasionen kallas en infektion.

Som en del av människans immunsystem bekämpar vita blodceller infektioner genom att avlägsna bakterier, virus och infekterade mänskliga celler. Under den här borttagningsprocessen skapar immunsystemet antikroppar. Varje slags antikropp är unik och försvarar kroppen mot en viss typ av antigen.

Vacciner hjälper kroppen att utveckla immunitet utan att vi behöver bli sjuka, genom att simulera en infektion. Immunsvaret på vaccinationen lämnar efter sig ”minnesceller” som kommer ihåg hur man bygger de antikroppar som krävs och hur man bekämpar viruset i framtiden.

Utvecklingen av dessa ”minnesceller” dröjer ett par veckor efter vaccinationen.

Vilka slags COVID-19-vacciner håller på att utvecklas/är tillgängliga?

Just nu finns det tre huvudsakliga typer av covid-19-vaccin tillgängliga och under utveckling:

  • mRNA-vaccin
  • virusvektorvaccin
  • proteinbaserat subenhetsvaccin

Vad är ett mRNA-vaccin?

Varje virus har en unik proteinyta. Ett av virusets ytprotein är målet för det immunsvar som vaccinet ger upphov till.

Dessa vacciner instruerar kroppen om hur dessa ofarliga proteiner skapas. Som en reaktion från immunsystemet känner kroppen på sig att proteinet inte borde vara där och kommer ihåg hur viruset ska upptäckas och bekämpas i framtiden.

Dessa vacciner innehåller inte levande virus och kan därför inte orsaka COVID-19.

Vad är ett virusvektorvaccin?

Dessa vacciner använder ett modifierat virus för att infektera celler och tillhandahåller en genetisk kod för att producera SARS-CoV-2-virusets spike-protein. När virusvektorn finns i våra celler ger det genetiska materialet cellerna instruktioner om att skapa ett protein som är unikt för viruset. Cellerna börjar skapa kopior av proteinet. Som en reaktion från immunsystemet känner kroppen på sig att proteinet inte borde vara där och kommer ihåg hur viruset ska upptäckas och bekämpas i framtiden.

Vad är proteinbaserat subenhetsvaccin?

Dessa vacciner innehåller en ofarlig del av viruset, vilket är proteinerna. Som en reaktion från immunsystemet känner kroppen på sig att proteinet inte borde vara där och kommer ihåg hur viruset ska upptäckas och bekämpas i framtiden.

Liknande ämne

Information om coronavirus (covid-19) för Fresenius Medical Care-patienter

Rekommendation om förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen