Arbeta i NephroCare-teamet

Det multidisciplinära dialyscentret

Dialyscentralen leds av en klinikläkare specialiserad på nefrologi, och en verksamhetschef som är ansvarig för förvaltningen av sjukvårds- respektive vårdpersonalen.

Varje behandlingsskift övervakas av en läkare och en njursjuksköterska har i uppdrag att förverkliga dialysbehandling av upp till 4-6 patienter, beroende på nivån på hjälp som krävs enligt lokala bestämmelser. Njursjuksköterskorna assisteras av sjukvårdsassistenter, beroende på landets krav. Beroende på deras storlek och plats kan dialyskliniken ha ytterligare administrativ och teknisk supportpersonal.

Våra nefrologer

är experter på hantering av elektrolytrubbningar, syra-basmetabolism, arteriell hypertoni, autoimmuna och metabola sjukdomar och föreskriver specifik behandling för var och en av våra patienter.

Våra sjuksköterskor

är experter på nefrologisk vård och tar hand om våra patienter på bästa sätt. De bygger ofta varaktiga band till dem och deras familjer. Sjuksköterskorna tar hand om, behandlar, utbildar och stödjer våra patienter längs deras väg med dialys. Våra sjuksköterskor kan arbeta i våra NephroCare-dialyscentra, i sjukhusbaserad akutdialys eller på distans hjälpa patienter som genomför dialys hemma.

Våra vårdassistenter

arbetar också direkt med patienter och deras familjer. Tillsammans med våra sjuksköterskor stödjer de våra patienter så att de kan leva längre, bättre och hälsosammare.

Förutom dialysbehandlingen tillhandahåller NephroCare också tvärvetenskapligt stöd för de dialyspatienter som kräver rapport från en psykolog, dietist eller socialsekreterare.

Ett tvärvetenskapligt månadsmöte (klinisk översyn) organiseras och genomförs av klinikchefen för att analysera resultatet överlag och förbättra varje individuell patients hälsotillstånd. Sådana möten förbättrar kommunikationen, ger en gemensam atmosfär och samordnar vården som tillhandahålls av vårt dialyscenter.