Behandlings­alternativ

Tack vare de enorma medicinska framstegen inom dialys och dialysmaskiner, kan den "konstgjorda njuren" hjälpa hundratusentals människor med kronisk njursvikt.

Kunskap och förståelse för din behandling är en viktig del för att kunna upprätthålla en god hälsa. Vårdpersonalen kommer att ge förslag om vilka aspekter av ditt dagliga liv du kan optimera för att förbättra ditt välbefinnande. Var öppen för förslagen och lita på din vårdares erfarenhet och kompetens.

Vårt mål är att ge dig chansen att njuta av ditt liv till fullo.