Hållbarhet

Sjuksköterska med surfplatta

Antalet dialyspatienter växer stadigt. Detta utmanar sjukvårdssystemens hållbarhet som ser efter dem. Frågan är hur NephroCare kan bidra till en hållbar hälso- och sjukvård?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra medicinska resultat samtidigt som vi använder resurserna på ett effektivt sätt. För att göra detta använder vi det holistiska NephroCare Value-systemet. NephroCare Value-systemet är vår lösning för att balansera standardiserade processer och lokala krav på holistiska och helt sammanlänkade njurvårdssystem.

Vi är medvetna om vårt sociala ansvar gentemot våra anställda, patienter, intressenter och för vårt samhälle i stort.

  • Vi stödjer vår personal genom en kooperativ arbetsmiljö, inklusive våra medarbetare i organisatoriska och arbetsrelaterad beslutsfattande som möjliggör en kontinuerlig professionell och social utveckling.
  • Vi arbetar också för att ge en lämplig dialysvård till varje enskild patient med hjälp av avancerad teknik som möjliggör för de allra bästa behandlingarna. Samtidigt tar vi oss tid att lyssna på våra patienter, för att förstå deras behov och för att göra det som är bäst för dem - till exempel genom att maximera deras lämplighet för transplantation.

Vi strävar efter att arbeta på ett miljövänligt sätt och minska miljöbelastningen från dialyser i alla våra NephroCare dialyskliniker. Sedan 2009 har vi åstadkommit en stor totalminskning av avfall och vattenförbrukning i våra NephroCare-kliniker.

För mer information om vårt engagemang för hållbarhet, vänligen klicka här.

Liknande ämne

Utföra Fresenius Medical Cares uppgift att skapa en framtid som är värd att leva för njurpatienter

Mission & Vision, internationellt nätverk/möjligheter och värden hos Fresenius Medical Cares leverantörsföretag NephroCare.