Sent utvecklingsstadie

Läkaren lämnar över recept till patienten
I den senare utvecklingsfasen av CKD (3b, 4 och 5) så har din njurfunktion reducerats kraftigt

Njurarnas minskade förmåga att utföra alla sina viktiga funktioner som t.ex justera vattenöverskott i kroppen och filtrera bort avfallsprodukter som byggs upp i blodet kallas uremi.

 

I detta stadie av CKD, är det viktigt att göra allt för att bromsa utvecklingen för att förhindra njursvikt. Om njurarna inte fungerar korrekt innebär det att funktionen hos njurarna reduceras till mindre än ca 10 - 15% av den normala njurfunktionen. Skadan måste ersättas av en dialys eller njurtransplantation. Det exakta GFR, när du ska börja dialys, beror på många olika faktorer (t.ex. underliggande njursjukdom, undernäring, uremiska symptom etc.). Följ din läkares råd.

Stadie 3 CKD

Stadie 3 CKD är indelade i två stadier - 3a och 3b. Stadie 3b tillhör den sena utecklingsfasen av CKD. En person i stadie 3b CKD har måttliga njurskador och GFR är 30-44 ml.

Vanliga symptom som kan förekomma i detta CKD stadie kan vara lågt blodvärde, undernäring, skelettsmärta, stickningar eller domningar av nerver, koncentrationssvårigheter och en allmän minskad känsla av välbefinnandet.

Stadie 4 CKD

I stadie 4 CKD har njuren avancerade skador som leder till en GFR av endast 15-30 ml/min. Förutom de symptomer som nämnts tidigare, är några av de vanligaste symptomen i stadie 4 CKD bensjukdom, rastlösa ben, kliande hud och anemi. Anemi innebär att du har en brist på röda blodkroppar, vilket kan orsaka utmattning, koncentrationssvårigheter, aptitlöshet, svullnad - särskilt i benen och runt ögonen, andnöd och blek hud.

Stadie 5 CKD

En person i stadie 5 CKD har njurskador som resulterar i en minskad GFR på 15 ml/min eller lägre. Njurarna har nu nästan förlorat all sin förmåga att arbeta effektivt. Så småningom har njursjukdomen reducerat njurarnas funktioner till en så stor grad att ersättningsterapi nu är nödvändig.

Vad bör jag veta?

I  ett sent stadie av CKD, kommer du och din läkare göra allt för att bromsa utvecklingen för njursvikt. Rätt kost och behandling är nu viktigare än någonsin.

Dessutom bör du börja tänka på njurersättningsterapi; lära sig om de olika alternativen som du har, för att kunna påbörja de nödvändiga förberedelserna i tid. Det finns tre olika behandlingsalternativ för att ersätta en del av den reducerade njurfunktionen:

Njurtransplantation

Vad kan jag göra?

För att skjuta upp njurersättningsterapin så länge som möjligt, men samtidigt vara öppen för alla möjligheter, kan du göra följande:

  • Träffa en nefrolog regelbundet.
  • Träffa din läkare om du stöter på förändringar av din hälsa (t.ex. förkylning eller influensaliknande symptom, ovanliga, nya eller förvärrade symptom).
  • Läs och lär dig mer om de olika njurersättningsterapierna och tillsammans med din läkare avgöra vilken som är den mest lämpliga för dig. Komma igång i tid med de nödvändiga förberedelserna.
  • Ta alla dina mediciner som ordinerats av din läkare. De är mycket viktiga för både din hälsa och ditt välbefinnande. Särskilt i fråga om diabetes och/eller för att kontrollera ett högt blodtryck genom att följa de föreskrivna behandlingarna.
  • Anpassa din kost (se en dietist för specifika rekommendationer).
  • Sluta röka.
  • Minska ditt alkoholintag.
  • Håll dig i form med hjälp av regelbundna fysiska övningar.
  • Läs och lär dig om de livsstilsförändringar som förväntar sig av dig och ställ frågor.
  • Var aktiv och ta ansvar för din vård
Liknande ämne

Ta reda på den grundläggande information om njurarna: vilka dess njurfunktioner är, vad som händer när njurarna sviker, riskfaktorerna och symptomen och vad som kan göras när njurarnas funktioner minskar.

Det finns många kliniker och sjukhus som erbjuder hemodialysbehandlingar,