Praktikens förebyggande

Hygien

Handtvätt och användning av mask är väldigt viktigt. Hitta användbara tips och detaljer här.

Varför är socialt avstånd viktigt?

Coronavirus sprids huvudsakligen från person till person.

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en coronavirus-positiv persons näsa eller mun.

Dessa droppar landar på föremål och ytor omkring personen. Det är därför viktigt att hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer. Det är viktigt att vidta även andra försiktighetsåtgärder (t.ex. tvätta händerna efter att du kommit hem eller till kliniken).

Äldre vuxna, personer som genomgår dialys eller har andra svåra kroniska sjukdomar verkar löpa en högre risk för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom.

Därför är det särskilt viktigt att du vidtar åtgärder för att minska din risk och vidtar åtgärder för att undvika exponering.

  • Stanna hemma på dina icke-dialysdagar
  • Använd dig om möjligt av individuell transport till och från dialysanläggningar
  • Om du använder dig av kollektivtrafik eller grupptransport (t.ex. buss, spårvagn, taxi) ska du skydda dig själv och andra. Desinficera dina händer före och efter.
  • Reducera personlig kontakt och avstå från offentliga och privata evenemang
  • Hälsa inte på någon med en handskakning, kyss eller kram.
  • Se till att hålla > 1,5 m avstånd från andra
  • Var noga med att ha tillräcklig tillgång till njurvänlig mat, färskvatten och läkemedel. Be helst om hjälp med att få hem dina varor

Liknande ämne

Rekommendation om förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen

Besökaravisering och -etikett för Fresenius Medical Care-dialyscenter