Tidigt stadie

En läkare tar en kvinnas blodtryck

De flesta personer i ett tidigt stadie har knappt några symptom eller väldigt ospecificerade sådana, vilket gör CKD svårt att upptäcka.

Men med rätt behandling under de tidiga stadierna av CKD kan sjukdomen förhindras eller åtminstone fördröja dess utveckling. Det är därför det är så viktigt att veta ditt stadie, dina symptom och vad du kan göra.

Stadie 1 CKD

I stadie 1 av CKD, är den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) normal eller har en förhöjd nivå av 90 ml/min och däröver. Stadie 1 är den mildaste formen av kronisk njursjukdom och kan passera oupptäckt eftersom de drabbade inte upplever några tecken på en njursjukdom eller några symptom.

Stadie 2 CKD

En person med stadie 2 CKD har njurskador som orsakar en lätt försämring i deras glomerulär filtrationshastighet (GFR) till en nivå av 60-89 ml/min. Även i detta stadie finns det oftast inga symptom som tyder på att njurarna är skadade.

Stadie 3a CKD

En person med stadie 3 CKD har måttliga njurskador. Stadie 3 CKD är indelade i två stadier - 3a och 3b. I stadie 3a är den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) minskad till en nivå på 45-59 ml/min. Även i detta stadie finns det oftast inga symptom som tyder på att njurarna är skadade.

Vad bör jag veta?

I ett tidigt stadie är det mycket viktigt att bromsa utvecklingen av kronisk njursjukdom för att minska risken för andra komplikationer. Under CKD stadierna 1, 2 och 3a, kan konservativ behandling såsom en hälsosamare livsstil, en särskild kost och medicinering vara tillräckligt för att stoppa eller åtminstone bromsa utvecklingen. En dietist kommer att hjälpa dig att förstå vilka livsmedel du bör undvika och vilka som är godkända för dig att äta.

Din läkare kommer att göra allt för att identifiera och behandla din underliggande njursjukdom. Han kommer även att ordinera ut läkemedel för att hjälpa till med problem såsom högt blodtryck och vätskeansamlingar. Hypertoni kan förekomma redan i stadie 1 av CKD. Besök din läkare för att kontrollera ditt blodtryck regelbundet.

Vad kan jag göra?

Följande förebyggande åtgärder kan skydda dina njurar och bevara dess funktion:

 • Lär dig allt du kan om CKD och hur man bromsar dess utveckling.
 • Besök din läkare regelbundet.
 • Ta alla dina mediciner som ordinerats av din läkare. De är mycket viktiga för både din hälsa och ditt välbefinnande. Särskilt i fråga om diabetes och/eller för att kontrollera ett högt blodtryck genom att följa de föreskrivna behandlingarna.
 • Njursjukdomar kan orsakas av en ärftlig disposition, vilket är information som din läkare måste få del utav.
 • Om du märker några förändringar i din urin (t.ex. förändringar i urinens textur, svårighet att urinera), informera då din läkare.
 • Granska dina mediciner för att se till att du ordinerats sådana som åstadkommer minst påfrestningar på njurarna.
 • Ät hälsosamt (besök en dietist för specifika rekommendationer).
 • Sluta röka.
 • Minska din alkoholkonsumtion.
 • Gå ner i vikt.
 • Håll dig i form med hjälp av regelbundna fysiska övningar.
Liknande ämne

I den senare utvecklingsfasen av CKD (3b, 4 och 5) så har din njurfunktion reducerats kraftigt.