Arbeta som sjuksköterska

Sjuksköterska framför ett behandlingsrum
Varför välja dialys?

Du har bestämt dig för att arbeta med dialys eller vill byta arbetsområde.

Professionellt värde

Att börja din sjukvårdskarriär inom dialys är ett meningsfullt sätt att säkerställa att du får ett professionellt värde redan från början. I de flesta länder är dialyssjuksköterskor högt värderade och eftertraktade hos arbetsgivarna, inte bara inom dialys utan även för andra vårdjobb. Efter fullbordad utbildning kan en dialyssjuksköterska arbeta i alla dialysmiljöer, praktiskt taget var som helst i världen.

Arbetsuppgifter och färdigheter

Som dialyssjuksköterska får du möjlighet att använda alla dina vårdfärdigheter och du får ökad kompetens i att bemöta människor. Du arbetar i en stödjande miljö där teknik och verktyg gör det möjligt för dig att på ett bättre sätt fylla den avgörande roll som du har inom patientvården. 

På dialysenheter arbetar sjuksköterskor i team som kan organisera sitt arbete självständigt.

Utbildningsstöd

På NephroCare anser vi att det är mycket viktigt med kontinuerlig utbildning. Din utbildning börjar redan på första dagen. Med vårt grundläggande dialyssjuksköterskeprogram (ackrediterat av EDTNA/ERCA) tilldelas du en mentor som vägleder dig genom dina första tre månader och fortsätter att erbjuda dig stöd efter denna period. Du får genomgå en hel del praktisk övning och flera teorikurser för att bygga upp ditt kunnande. När du avancerar fortsätter din utveckling med lämplig fortbildning.

Balans mellan arbete och fritid

När du arbetar på en dialysenhet kan du organisera ditt familjeliv på bästa sätt. Du får arbeta i ett förutsägbart skiftsystem, där schemat är mycket mer flexibelt jämfört med andra vårdjobb. Du arbetar inte på söndagar och har inga nattskift.

Arbeta i ett team

Den huvudsakliga personalgruppen på en dialysenhet består av sjuksköterskor. De förlitar sig därför på varandra och stöttar varandra när det behövs. Dialyssjuksköterskor samarbetar även med andra specialister på dialysenheten, till exempel läkare, psykologer, kuratorer och dietister. Det är verkligen ett tvärvetenskapligt team.

Påverkan på patienternas liv

Du lär känna dina patienter, bryr dig om dem och bygger en långsiktig relation. Du blir viktig för dem och du kan i hög grad bidra till deras välbefinnande. Du får dessutom se resultatet av den goda vård som du erbjuder.

Varför välja NephroCare?

Du arbetar för närvarande inom dialys och vill ha en ny utmaning

Utbildningsstöd

På NephroCare anser vi att det är mycket viktigt med kontinuerlig utbildning. Din utbildning börjar redan den första dagen. Med vårt grundläggande dialyssjuksköterskeprogram (ackrediterat av EDTNA/ERCA) tilldelas du en mentor som vägleder dig genom dina första tre månader och fortsätter att erbjuda dig stöd efter denna period. Du får genomgå en hel del praktisk övning och flera teorikurser för att bygga upp ditt kunnande. När du avancerar fortsätter din utveckling med lämplig fortbildning.

Kvalitet och säkerhet

Som mycket erfaren dialysleverantör har vi mycket väletablerade rutiner och standarder. Du kommer att arbeta i en välorganiserad miljö redan från början.

”NephroCare-standarder för god dialysvård” och ”Hygien och infektionskontroll”, tillsammans med processer som beskriver hur man uppnår bästa praxis inom dessa områden, är våra viktigaste direktiv för vårdkvalitet. De gör dialysenheterna säkrare för våra patienter och våra anställda.

Arbetsmiljö

NephroCare-klinikerna är höggradigt harmoniserade arbetsmiljöer som utgår ifrån de arkitektoniska standarderna för utrymme och organisering på en dialysenhet. Du kommer att trivas i den välorganiserade och bekväma aktivitetsmiljön.

Vår verksamhet baseras på standardiserade processer, tydliga roller och utmärkt organisation av skiftsystem och uppgifter. Du är varmt välkommen till vår arbetsplats.

Karriärsutveckling

Det finns många sätt som du kan utveckla din karriär på hos NephroCare. Du kan specialisera dig på data- och kvalitetshantering, hygien, utbildning och mentorskap, och du kan arbeta dig uppåt på ditt dialyscenter och huvudkontoret. Det mesta av vårt vårdhanteringsarbete utförs av sjuksköterskor som har valts ut från våra kliniker. Och om du bestämmer dig för att byta jobb är det en mycket bra merit att ha arbetat hos NephroCare.

Engagemang i forskningsvärlden

Vi anser att alla sjuksköterskor bör dela med sig av sin expertis och vara delaktiga i yrkets vetenskapliga utveckling. Det är därför vi uppmuntrar alla våra sjuksköterskor som har en aktiv roll i vetenskapliga aktiviteter att delta vid de internationella konferenser som hålls av EDTNA/ERCA. Om du deltagit på konferensen har du förmodligen redan sett våra affischer och föreläsningar.

Liknande ämne

Mission & Vision, internationellt nätverk/möjligheter och värden hos Fresenius Medical Cares leverantörsföretag NephroCare.

På följande sidor får du ta del av personliga erfarenheter om upplevelsen av att arbeta hos NephroCare.