Arbeta som läkare

Kvinnlig och manlig läkare med stetoskop
Vilka är de främsta orsakerna till varför en läkare bör välja att specialisera sig inom nefrologi?

Att välja att specialisera sig inom ett visst medicinskt område är inte ett enkelt beslut att fatta. För att göra yrkeslivet för en läkare givande måste en rad olika faktorer beaktas: specialområdets komplexitet och betydelse, den professionella prestige man kan uppnå och, minst lika viktigt, anställningsmöjligheter och arbetsförhållandena inom just det specialområdet.

Nefrologi är ett medicinskt område där man kan bocka av alla dessa faktorer på listan. Därför vill vi presentera relevant information för intelligenta och motiverade läkare så att vi kan hjälpa dem att välja att vara verksamma inom detta viktiga område.

Yrkesstatus

Nefrologi har under de senaste 60 åren utvecklats till att bli en viktig medicinsk specialitet, på grund av den oerhört viktiga roll som njurarna spelar i människokroppen samt deras roll i många akuta tillstånd och systemiska sjukdomar som inte är primära njursjukdomar (t.ex. autoimmuna och hematologiska sjukdomar).

Nefrologer är mycket uppskattade på alla sjukhus eftersom de är experter på hantering av elektrolytrubbningar, syra-basbalans, arteriell hypertension samt autoimmuna och metabola sjukdomar. De rådfrågas ofta av andra läkare i frågor som inte kunnat besvaras med metoder och kunskap inom andra medicinska specialiteter.

Själva arbetet

En nefrologs arbete omfattar ett stort antal kliniska behandlingar. Inom andra medicinska områden finns det knappast lika många chanser att hantera så många olika kroppsliga processer: hormonproduktion, blodtryckshantering, anemikontroll, underhåll av bentäthet samt upprätthållande av vätske- och elektrolytbalansen. Det är sällan ett enkelt arbete, eftersom en nefrolog måste ha omfattande kunskap inom internmedicin, men det är förmodligen just därför många läkare lockas av arbetet.

Njursjukdom kan orsaka många komplikationer och ge negativa effekter under sjukdomsförloppet, bland annat livshotande tillstånd. En utbildad nefrolog kan behandla både akut och kronisk njursvikt, vilket förhindrar eller fördröjer förloppet och förbättrar livskvaliteten för njurpatienter. Detta innebär att nefrologen på ett tryggt sätt kan navigera patienter mot dialys eller njurtransplantation, de enda behandlingsalternativen för njursjukdom i slutstadiet.

Patientcentrerad vård

En lyckad behandling av njursjukdom och njursvikt är inte möjlig utan ett starkt engagemang från patienterna. Goda kommunikationsfärdigheter är nödvändiga för att kunna samarbeta effektivt med patienter och anhöriga. Det måste finnas en vilja att samverka, vinna deras förtroende och stärka deras engagemang. Sådana sociala färdigheter och en emotionell intelligens utvecklas kraftigt under en karriär inom nefrologi.

Forskningsaktivitet

Nefrologi är ett område där vetenskapliga upptäckter fortfarande görs och många återstår. Det är därför lätt för de flesta läkare att delta i forskningsaktiviteter och de uppmuntras att publicera och presentera sitt arbete för att på så sätt göra det tillgängligt för sina kollegor.

Arbetsförhållanden

Att arbeta på en nefrologiavdelning eller en dialysenhet innebär vanligen att läkaren exponeras mindre för olika hälsorisker (t.ex. virussmitta, strålning, kemikalier) jämfört med andra medicinska specialområden. En annan fördel är att arbetsscheman vanligtvis är konsekventa och välorganiserade, vilket är viktigt att veta när man har eller planerar att bilda familj.

En av de karriärmöjligheter som många läkare, främst nefrologer, väljer är att arbeta med dialys. Det är ett område med många fördelar som kan passa mycket bra under ett visst skede i yrkeslivet eller som ett långsiktigt yrkesval.

Vilka är de främsta orsakerna till varför en läkare bör välja att specialisera sig inom nefrologi?

Dialysarbetet

Arbetet i sig är mycket viktigt, eftersom det kan bidra så mycket till att öka livskvaliteten för patienter med terminal njursjukdom och deras förväntade livslängd. Jämfört med andra sjukvårdsområden är dialysarbetet mindre påfrestande då det vanligtvis omfattar standardbehandlingar och mindre exponering för patienter i livshotande situationer. Det innebär också att läkaren får mer tid att samtala med sina patienter och verkligen kan fokusera på att hantera deras sjukdom, vilket har en större effekt på deras välbefinnande.

Personlig säkerhet

Fresenius Medical Cares dialysenheter är höggradigt harmoniserade arbetsmiljöer och utgår ifrån våra arkitektoniska riktlinjer. Det finns strikta rutiner för hygien och infektionskontroll, vilket gör en dialysenhet till en säker och trivsam arbetsmiljö.

Balans mellan arbete och fritid

Genom dialysenhetens vanligtvis standardiserade arbetsflöden och förutsägbara scheman kan läkaren få en bättre balans mellan arbete och fritid. Oväntade händelser förekommer mer sällan. Det finns vanligtvis inget nattskift och inget arbete på söndagar, och arbetsbelastningen är förutsägbar. Det passar mycket bra för personer som vill ansöka till ett doktorandprogram, bilda familj och kunna umgås med familjen, eller helt enkelt njuta av fler aktiviteter i livet utanför arbetet.

Salary and benefits

Dialysis physicians are highly sought after by recruiters and can find employment opportunities almost everywhere in the world. The compensation levels are usually very good. Needless to say, as world leader in renal care products and services, Fresenius Medical Care knows that physicians are a valuable resource and strives to maintain their job satisfaction as very high.

Liknande ämne

Mission & Vision, internationellt nätverk/möjligheter och värden hos Fresenius Medical Cares leverantörsföretag NephroCare.

På följande sidor får du ta del av personliga erfarenheter om upplevelsen av att arbeta hos NephroCare.