Dialysvård

Leverantör av flera modaliteter

Med många års erfarenhet och spridande av bästa praxis inom nätverket kan NephroCare erbjuda kompletta dialysbehandlingar för alla våra dialyspatienter – och baserat på olika behandlingsplaner låta dem välja från ett brett utbud av behandlingar – på behandlingscenter, hemma, på sjukhus.

Hemodialys

Hemodialys (HD) innebär extern filtrering av blodet genom en dialysmaskin.

På NephroCare strävar vi efter att förse alla våra patienter med bästa möjliga behandling enligt deras individuella behov och fysiska förutsättningar.

Vi erbjuder därför olika former av hemodialys.

High-Flux-dialys

Den viktigaste delen i High Flux-dialys är användningen av dialysapparater som har större porer för avlägsnande av både uremiska toxiner och vätska. I vanliga dialysapparater avlägsnas avfallsprodukter och elektrolyter från patientens blod genom diffusion – förflyttning av lösta ämnen från en lösning med högre koncentration (blod) till en med lägre koncentration (dialysatet) genom ett halvgenomsläppligt membran.Blodurea (BUN) mäts och följs som en återgivning av alla gifter som njuren normalt avlägsnar. Med High-Flux-dialys är det tydligt att BUN avlägsnas snabbare. Större molekyler är för stora för att avlägsnas genom konventionell dialys, men tas bort med High-Flux-dialysapparater.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF med dess många positiva effekter på dialysrelaterade kardiovaskulära riskfaktorer anses vara den mest effektiva dialysbehandlingsmodaliteten1, med en elimineringsprofil som liknar den naturliga njurens.

Eftersom höga substitutionsvolymer uppnås tillskrivs HighVolumeHDF-behandling effektivare eliminering av medelstora molekyler. HighVolumeHDF förbättrar patientresultaten och ger positiva effekter på de viktigaste kardiovaskulära riskfaktorerna:

  • serum ß2-mikroglobulin och fosfatnivå2, 3, 4
  • inflammatorisk respons5
  • intradialytisk hemodynamisk stabilitet6
  • anemikontroll7.

Peritonealdialys

Vid peritonealdialys används en del av bukhinnan som dialysator. Vatten och lösta ämnen kan förflytta sig från blodsidan till dialysatsidan genom bukhinnan. Katetern sitter på plats hela den period som en patient behandlas med peritonealdialys. När dialysatet befinner sig i bukhålan avlägsnas avfallsprodukter och överflödigt vatten  tills koncentrationerna av lösta ämnen på blodsidan och dialysatsidan är i jämvikt.

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Liknande ämne

Utföra Fresenius Medical Cares uppgift att skapa en framtid som är värd att leva för njurpatienter