NephroCare använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen och ge bästa möjliga service.
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. För ytterligare information se vår sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Fresenius Medical Care. Att skydda din integritet när vi bearbetar dina personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt under vår affärsverksamhet. De personuppgifter som samlas in under dina besök på våra webbplatser behandlas av oss enligt de rättsliga bestämmelser som gäller för de länder där våra webbplatser upprätthålls. Fresenius Medical Cares webbplatser kan dock innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Fresenius Medical Care Sverige AB (nedan kallat ”Fresenius Medical Care” eller ”vi/oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller när du kommunicerar med oss via email.

Insamlingen och Behandlingen av Personuppgifter

När du besöker våra webbplatser registrerar vår webbserver automatiskt namnet på din internetleverantör, vilken webbplats du besöker oss från, de webbplatser du faktiskt besöker samt vilket datum och längden för ditt besök genom så kallade cookies. Vi samlar även in personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel i samband med en registrering, en enkät, en undersökning, vid kommunikation eller i utförandet av ett kontrakt. För information om hur vi behandlar personuppgifter avseende patienter, vänligen se ”Integritetspolicy för patienter” här. För patienter som ej är bosatta i Sverige så finns information om hur vi behandlar personuppgifter om dig här här.

Användningen och Utlämnandet av Personuppgifter och Specifikationer

Hantering av hemsidan


Fresenius Medical Care behandlar personuppgifter om dig enbart för teknisk administration av webbplatserna samt för att utvärdera kundtillfredsställelse och hantera kundadministration och produktundersökningar. Vi behandlar dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt i varje enskilt fall.

Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den rättsliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Fresenius Medical Cares berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt.

För detta ändamål behandlar vi uppgifter om:

  • Besökshistorik och användardata från vår hemsida (insamlad genom användning av cookies)
  • Namnet på din internetleverantör
  • Från vilken webbplats du besöker oss
  • De webbplatser du faktiskt besöker
  • Datum och längden för ditt besök

Kommunikation och erbjudande

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig, för att kunna svara på förfrågningar från dig och för att kunna marknadsföra erbjudanden från oss och från andra bolag inom vår koncern. Vi behandlar dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt i varje enskilt fall.

Dessa uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose bolag inom vår koncerns berättigade intresse av att kommunicera och lämna information samt erbjudanden till dig och ditt intresse av att kunna ta emot sådan information. Sådana kommunikationer är inte sekretessbelagda.

För detta ändamål behandlar vi uppgifter såsom:

  • Identitetsuppgifter (t ex  namn yrkestitel
  • Kontaktuppgifter (t ex postadress, e-postadress, telefonnummer)
  • Organisatoriska uppgifter (t ex titel, företag, industri)
  • Innehåll i de meddelanden som du skickar till oss

Cookies

Fresenius Medical Care kan använda sig av cookies för att spåra användarnas preferenser och för att uppnå en fullt fungerande och optimal webbdesign. Cookies är små filer som temporärt är deponerade (2 år) på din hårddisk. Detta möjliggör för en enklare navigering och för en mer funktionell och användarvänlig webbplats. Cookies hjälper dessutom till att identifiera särskilda populära områden av vårt Interneterbjudande. Detta gör det också möjligt för oss att skräddarsy innehållet på våra webbsidor till dina specifika behov och därmed också förbättra vår Internet-service som vi erbjuder dig. Cookies kan användas för att fastställa huruvida en anslutning redan har gjorts från din dator till våra webbplatser. Dessa cookies tillåter datorn att identifiera, men inte att fastställa referenslänken till den enskilde användaren. Naturligtvis kan du även besöka vår hemsida utan några cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja *accepterar inte cookies*-alternativet i din webbläsares inställningar. För att ta reda på hur det fungerar i ditt fall, hänvisar vi till tillverkarens instruktioner för just din webbläsare. Dessutom kan du när som helst ta bort "fmc-ag.com"-cookien från din systemmapp. Men om du väljer att inte acceptera cookies kan detta begränsa de funktioner som finns tillgängliga för dig på våra webbplatser.

Överföring av personuppgifter

Överföring till andra delar av koncernen

Vi kan komma att dela med oss av dina uppgifter till andra bolag inom vår koncern och enbart för de ändamål som framgår ovan. Dessa bolag är:

Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Tyskland

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi kan även komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss, t ex våra IT-leverantörer. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa tjänsteleverantörer är:

Fresenius Netcare GmbH
Else-Kröner-Str 1
61352 Bad Homburg
Tyskland

Evry Sweden AB
Ekensbergsvägen 113
171 41 Solna
Sverige

Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen

Om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller för att bevaka våra intressen kan vi också komma att lämna ut dina uppgifter till bland annat myndigheter, domstolar eller polisen.

Lagring av dina personuppgifter och säkerhet

De personuppgifter som vi samlar in om dig lagras så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen med behandlingen (se ovan). Uppgifterna kommer att gallras enligt vid var tid gällande gallringspolicy.

Vi behandlar i största möjliga mån dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om personuppgifter i undantagsfall skulle föras över till mottagare utanför EU/EES tillämpar vi säkerhetsåtgärder enligt dataskyddslagstiftningen för att skydda dina personuppgifter.

Fresenius Medical Care använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den information som vi har under vår kontroll mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsrutiner förbättras kontinuerligt då ny teknik ständigt blir tillgänglig. Du har rätt att få en kopia på de avtal vi har ingått med mottagarna eller information om andra skyddsåtgärder vi har på plats genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

 

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt att begära tillgång till personuppgifterna.

Rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Radering

 

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.  

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med att vi ändrar rutinerna kommer vi informera dig om detta som senast 30 dagar innan dessa nya rutiner börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Nephrocare Sverige AB

Organisationsnummer 556761-0372

Frans Malmrosgatan 24

231 55 Trelleborg

Trelleborgsdialysen-SE@fmc-ag.com

+46 410 457 01

 

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Anette Borgman-Parkeryd

+46 8 594 776 13, Anette.borgman-parkeryd@fmc-ag.com

Skulle du ha några frågor om Fresenius personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig till oss. För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen.