NephroCare Academy

Utbildning för NephroCare-klinikers personal

NephroCare Academy har inrättats för att stödja läkare, sjuksköterskor, klinikchefer och icke-klinisk personal med ett brett utbud av inlärningsmoduler och ämnen, så att de kan erbjuda högsta möjliga vårdkvalitet under hela sin anställning.

NephroCares personal måste vara inskriven av ansvarig utbildningschef för att genomgå kursen och få utbildningspoängen.

NephroCare erbjuder ackrediterad läkarutbildning

”Hantering av blodtryck (BP) vid kronisk njursjukdom (CKD)” är namnet på den första utbildningskursen som ackrediteras av europeiska ackrediteringsrådet för CME (EACCME) under UEMS (Europeiska organisationen för specialistläkare) i Bryssel. Genom att slutföra alla moduler i e-utbildningen kan NephroCare-läkare få 7 poäng i fortsatt medicinsk utbildning (CME).

Kursen är en del av NephroCare Academy, vår övergripande pedagogiska metod för NephroCare-klinikpersonal.

Medicinsk utbildning som viktigt verktyg för att optimera patientvården

Dessutom anser vi på NephroCare att ett fortlöpande utbildnings- och fortbildningsprogram, som upprättas enligt internationella behandlingsriktlinjer och NephroCares höga behandlingsstandarder, kommer att bidra till att ytterligare förbättra den medicinska prestationsförmågan vid klinikerna. I slutänden kommer detta att leda till ännu bättre patientvård, vilket är NephroCares högsta strävan.

Dr Stefano Stuard, chef för Europarådets team för klinisk och terapeutisk ledning och huvudsaklig upphovsman till kursen, säger: ”Det här är ett mycket viktigt steg för oss och vi är mycket glada över att vi nu kan stödja våra läkare på det här sättet.”