NephroCare använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen och ge bästa möjliga service.
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. För ytterligare information se vår sekretesspolicy.

Hållbarhet

Fresenius Medical Care utvecklar kontinuerligt innovativa koncept för en hållbarare framtid med fokus på beprövad kvalitet inom njurterapi.

Antalet dialyspatienter växer stadigt. Detta utmanar sjukvårdssystemens hållbarhet som ser efter dem. Frågan är hur NephroCare kan bidra till en hållbar hälso- och sjukvård?

Vi förbättrar kontinuerligt de medicinska resultaten genom att använda resurserna effektivt. För att göra detta använder vi den holistiska NephroCare Excellence Systemet. Dessa holistiska system hjälper oss att förbättra patientvårdsresultaten och vår förmåga att reproducera denna höga kvalité inom dialysvården varhelst som den behövs.

Vi strävar efter att arbeta på ett miljövänligt sätt och minska miljöbelastningen från dialyser i alla våra NephroCare dialyskliniker. Sedan 2009 har vi åstadkommit en stor totalminskning av avfall och vattenförbrukning i våra NephroCare-kliniker.

Vi är medvetna om vårt sociala ansvar gentemot våra anställda, patienter, intressenter och för vårt samhälle i stort. Vi stödjer vår personal genom en kooperativ arbetsmiljö, inklusive våra medarbetare i organisatoriska och arbetsrelaterad beslutsfattande som möjliggör en kontinuerlig professionell och social utveckling.

Vi arbetar också för att ge en lämplig dialysvård till varje enskild patient med hjälp av avancerad teknik som möjliggör för de allra bästa behandlingarna. Samtidigt tar vi oss tid att lyssna på våra patienter, för att förstå deras behov och för att göra det som är bäst för dem - till exempel genom att maximera deras lämplighet för transplantation.