Viktig uppdatering om COVID-19

Viktig uppdatering om COVID-19

På Fresenius Medical Care är hälsan och säkerheten för våra patienter, kolleger och partner vår högsta prioritet. Vi tar detta på största allvar och övervakar situationen noggrant för att försäkra oss om att våra handlingar är tillräckliga och passande med tanke på händelseutvecklingen. Samtidigt som vi vårdar några av hälsovårdens mest utsatta patienter, håller vi ett vakande öga på situationen och har förstärkt de praxis för infektionskontroll som vi redan hade på plats för att skydda dem. Vi håller tät kontakt med lokala myndigheter i de länder där vi är verksamma och följer deras vägledning. Vi har även skapat specialgrupper som granskar vår respons allteftersom situationen utvecklas.

Vi har implementerat försiktighetsåtgärder avseende COVID-19 i våra dialyscentra och håller en ständig dialog med arbetslagen och myndigheterna i de olika länderna där vi arbetar. Eftersom våra dialyspatienter är beroende av våra tjänster har vi även tagit långtgående beredskapsåtgärder och fastställt beredskapsplaner som säkerställer att våra patienter kan lita på att de kommer att få den dialys de behöver, även i händelse av en storskalig epidemi.

Vi har även vidtagit åtgärder för våra anställda. Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Dessutom har vi utvecklat beredskapsplaner för våra övriga anläggningar ifall situationen skulle försämras. För övrigt har vi utfärdat reserestriktioner och inga möten i större grupper eller konferenser utförs inom vår organisation. Tidigare planerade evenemang har antingen senarelagts eller omvandlats till virtuella möten.

Som säkerhetsåtgärd, och givet att dialyspatienter i allmänhet är mer utsatta för svåra konsekvenser vid andningssjukdomar, ber vi våra dialyspatienter att avstå från att resa – både utrikes och inrikes – så länge COVID-19-epidemin varar. Som ett sätt att skydda våra patienter och vår personal har vi beslutat att tills vidare avbryta våra semesterdialysprogram. För patienterna innebär det att vi för närvarande inte accepterar nya semesterpatienter (vare sig inhemska eller utländska) för behandling i våra kliniker.

Klicka här för att hitta ett Fresenius Medical Care dialyscenter nära dig. För ytterligare hjälp kan du kontakta närmaste dialyscenter direkt.

Viktig information om covid-19 för våra patienter

Vi sammanfattade en del viktig information åt dig. För tillfället, och i en nära framtid också, kan du kanske lägga märke till förändringar i dialyscentret. Även under epidemin förblir våra dialyscentra öppna och vår försörjningskedja är stabil. Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Baserat på klinikinställningen eller din sjukdomshistoria kan klinikteamet ändra din normala rutin. Vi ber dig att följa den.

Om du undrar över något, är osäker eller står inför situationer i vilka familjemedlemmar eller personer i din omgivning får kontakt med viruset, ber vi dig tala med vårt klinikteam.

COVID-19

Coronavirussjukdomen 2019 (covid-19) är ett nytt luftvägsvirus som sprids över hela världen och orsakar sjukdomar som omfattar allt från vanlig förkylning till allvarligare sjukdomar som t.ex. svår akut respiratorisk sjukdom. Ändå återhämtar sig de flesta från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Den överförs via droppar som en person hostar eller nyser ut, eller genom att en yta som är förorenad av viruset vidrörs med händerna som då förorenas och sedan rör vid ögon, näsa eller mun.

Det är dags att fokusera på förebyggande.

Om du undrar över något ber vi dig tala med ditt dialysklinikteam.

Lägg märke till symtom

Covid-19-symtom är mycket lika influensa. Kontrollera regelbundet beträffande dessa symtom:

 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd

Om du lägger märke till symtom ber vi dig kontakta ditt dialyscenterteam och tala med ditt vårdteam för att få hjälp.

Vad du bör göra om du uppvisar COVID-19-symtom

 • Innan du inleder din resa ber vi dig att kontakta ditt dialyscenter och informera personalen om dina symtom. Personalen kommer sedan att instruera dig om vad du ska göra härnäst.
 • Om du är i dialyskliniken ska du inte gå in i behandlingsrummet. Vänta tills du har utvärderats av ditt vårdteam.
 • Om du behöver akut vård, kontaktar du och tar dig direkt till akutavdelningen. Informera dialyscentret.
 • Om du uppmanas om att komma till kliniken kommer du att distanseras från andra patienter för att begränsa möjligheten för att viruset sprids till andra. Klinikteamet kommer att bära skyddskläder och ansiktsmasker.

Baserat på symtom, klinikinställningen eller din sjukdomshistoria kan klinikteamet ändra din normala rutin. Vi ber dig att följa den.

Praktikens förebyggande

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en covid-19-positiv persons näsa eller mun. Vi rekommenderar dessa förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen:

Tvätta händerna med tvål, i minst 20 sekunder:

Följande god praxis för handtvätt är det bästa sättet att reducera antalet bakterier på dina händer och bidra till att förhindra infektion.

 • Efter att ha använt toaletten
 • Efter att du har torkat dig om näsan, hostat eller nyst
 • Före och efter en måltid
 • Efter att ha rest i kollektivtrafik
 • Efter att befunnit dig på offentliga platser
 • Innan och efter du har satt på och tagit av en mask

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Hur du desinficerar händerna på rätt sätt

Desinfektionsmedel kan vara till ytterligare hjälp på dina händer eller nära din fistel.

Steg för steg:

 • Fyll en kupad hand med produkten
 • Täck alla ytor
 • Gnugga händerna handflata mot handflata
 • Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar
 • Höger handflata över vänster handrygg med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Fingrarnas baksidor mot motsatta handflator med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Roterande gnuggande av vänster tumme omsluten i höger handflata och vice versa
 • Roterande gnuggande, bakåt och framåt med den högra handens fingrar omslutna i vänster handflata och vice versa

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Undvik spridning av bakterier:

 • Täck din näsa och mun med en näsduk eller din armbåge (inte fistelarmen) när du hostar eller nyser. Undvik att använda dina bara händer
 • Kasta omedelbart använda näsdukar i soporna
 • Desinficera regelbundet händer och armar
 • Undvik att direkt röra vid ögon, näsa och mun
 • Undvik fysisk kontakt när du hälsar på någon
 • Håll > 1,5 meters avstånd från andra
 • Undvik slutna utrymmen och folkmassor

Bär mask

Som fysiska barriärer är munskydd utformade för att förhindra att dessa droppar övergår till ytor eller människor. Den fysiska barriären kan också förhindra att dropparna når lungorna. För skydd är det avgörande att masken placeras på rätt sätt.

Även om allmänheten för närvarande rekommenderas att inte bära mask rekommenderas det att dialyspatienter bär extra skydd ute i samhället.

När mask ska användas

 • Allmänt vid resor i kollektivtrafik (t.ex. buss, spårvagn, taxi) eller om du befinner dig ute i samhället
 • Under din transport till och från dialyscentret
 • Om klinikteamet uppmanar dig om detta bär du masken under ditt uppehåll i dialyscentret inkl. din behandling
 • Om någon som du delar ett hushåll med uppvisar luftvägssymtom

Kanske ser du att klinikens personal använder ytterligare skyddsutrustning. Oroa dig inte, detta är förebyggande åtgärder.

Vid behov förser vår kliniska personal dig med en mask, och visar dig hur du använder den på rätt sätt. Vi ber dig vara försiktig med den utrustning som du får och följa den kliniska personalens anvisningar.

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Varför är socialt avstånd viktigt?

Coronavirus sprids huvudsakligen från person till person.

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en covid-19-positiv persons näsa eller mun.

Dessa droppar landar på föremål och ytor omkring personen. Det är därför viktigt att hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer. Det är viktigt att vidta även andra försiktighetsåtgärder (t.ex. tvätta händerna efter att du kommit hem eller till kliniken)

Äldre vuxna, personer som genomgår dialys eller har andra svåra kroniska sjukdomar verkar löpa en högre risk för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom.

Därför är det särskilt viktigt att du vidtar åtgärder för att minska din risk och vidtar åtgärder för att undvika exponering.

 • Stanna hemma på dina icke-dialysdagar
 • Använd dig om möjligt av individuell transport till och från dialysanläggningar
 • Om du använder dig av kollektivtrafik eller grupptransport (t.ex. buss, spårvagn, taxi) ska du skydda dig själv och andra. Desinficera dina händer före och efter.
 • Reducera personlig kontakt och avstå från offentliga och privata evenemang
 • Hälsa inte på någon med en handskakning, kyss eller kram.
 • Se till att hålla > 1,5 m avstånd från andra
 • Var noga med att ha tillräcklig tillgång till njurvänlig mat, färskvatten och läkemedel. Be helst om hjälp med att få hem dina varor

Om du delar ett hushåll med någon som uppvisar symtom

 • Stanna hemma och håll koll på dina symtom
 • Informera ditt klinikteam och din lokala sjukvårdsmyndighet
 • Tvätta eller desinficera händerna ofta (> 20 sek.)
 • Personer med symtom bör så långt som möjligt befinna sig i separata rum, bära ansiktsmask och helst använda en separat toalett
 • Rengör alla ytor regelbundet med hushållsrengöringsmedel och undvik att dela personliga föremål, som fat, handdukar eller sängkläder

Besökarinformation för våra dialyscentra

Vi ber om din förståelse för att vi måste begränsa familjemedlemmars och vårdtagares tillgång till våra dialyscentra under covid 19-epidemin.

Om du åtföljer en familjemedlem ber vi dig helst undvika att gå in i dialyscentret. Om det är oundvikligt att gå in ber vi dig följa klinikteamets anvisningar. Tillgången till behandlingsrummet begränsas.

Om du åtföljer din familjemedlem som fysiskt stöd ska du komma ihåg att vårt klinikteam är förberett för att tillhandahålla fullständigt fysiskt stöd.

Vår covid-19-väntrumsetikett

Vår kliniska personal är utbildad i infektionskontroll. Särskilt under covid-19-epidemin ber vi dig att vara uppmärksam och följa vår väntrums- och dialyscenteretikett för dessa omständigheter.

 • Din temperatur och dina potentiella symtom kommer att kontrolleras
 • Som försiktighetsåtgärd kan du bli ombedd att distansera dig från andra.
 • Tvätta/desinficera din hand inkl. AV-fistel direkt efter att du kommer till dialyscentret och innan du lämnar det
 • Trängs inte omkring dispensern
 • Håll avstånd från andra när du förflyttar dig omkring i dialyscentret, > 1,5 m
 • Lämna tillräckligt med utrymme mellan varandra när du sitter i väntrummet, > 1,5 m
 • Försök att undvika onödiga rörelser
 • Undvik att röra vid ytor och möbler så mycket som möjligt
 • Vänta tills du kallas in till behandlingsrummet
 • Håll avstånd när du hälsar på andra och undvik fysisk kontakt
 • Försök att undvika äta eller dricka i dialyscentret
 • Minska införande av tidningar, surfplattor (eller jämförbara)
 • Dela inte tidningar (eller jämförbara) eller lämna kvar dem åt andra
 • När du nyser och hostar ska du täcka din näsa eller mun med din armbåge eller en pappersnäsduk