Praktikens förebyggande

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en coronavirus-positiv persons näsa eller mun. Vi rekommenderar dessa förebyggande åtgärder i den dagliga rutinen:

Tvätta händerna med tvål, i minst 20 sekunder:

Följande god praxis för handtvätt är det bästa sättet att reducera antalet bakterier på dina händer och bidra till att förhindra infektion.

 • Efter att ha använt toaletten
 • Efter att du har torkat dig om näsan, hostat eller nyst
 • Före och efter en måltid
 • Efter att ha rest i kollektivtrafik
 • Efter att befunnit dig på offentliga platser
 • Innan och efter du har satt på och tagit av en mask

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Hur du desinficerar händerna på rätt sätt

Desinfektionsmedel kan vara till ytterligare hjälp på dina händer eller nära din fistel.

Steg för steg:

 • Fyll en kupad hand med produkten
 • Täck alla ytor
 • Gnugga händerna handflata mot handflata
 • Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar
 • Höger handflata över vänster handrygg med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Fingrarnas baksidor mot motsatta handflator med sammanflätade fingrar och vice versa
 • Roterande gnuggande av vänster tumme omsluten i höger handflata och vice versa
 • Roterande gnuggande, bakåt och framåt med den högra handens fingrar omslutna i vänster handflata och vice versa

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Undvik spridning av bakterier:

 • Täck din näsa och mun med en näsduk eller din armbåge (inte fistelarmen) när du hostar eller nyser. Undvik att använda dina bara händer
 • Kasta omedelbart använda näsdukar i soporna
 • Desinficera regelbundet händer och armar
 • Undvik att direkt röra vid ögon, näsa och mun
 • Undvik fysisk kontakt när du hälsar på någon
 • Håll > 1,5 meters avstånd från andra
 • Undvik slutna utrymmen och folkmassor

Bär mask

Som fysiska barriärer är munskydd utformade för att förhindra att dessa droppar övergår till ytor eller människor. Den fysiska barriären kan också förhindra att dropparna når lungorna. För skydd är det avgörande att masken placeras på rätt sätt.

Även om allmänheten för närvarande rekommenderas att inte bära mask rekommenderas det att dialyspatienter bär extra skydd ute i samhället.

När mask ska användas

 • Allmänt vid resor i kollektivtrafik (t.ex. buss, spårvagn, taxi) eller om du befinner dig ute i samhället
 • Under din transport till och från dialyscentret
 • Om klinikteamet uppmanar dig om detta bär du masken under ditt uppehåll i dialyscentret inkl. din behandling
 • Om någon som du delar ett hushåll med uppvisar luftvägssymtom

Kanske ser du att klinikens personal använder ytterligare skyddsutrustning. Oroa dig inte, detta är förebyggande åtgärder.

Vid behov förser vår kliniska personal dig med en mask, och visar dig hur du använder den på rätt sätt. Vi ber dig vara försiktig med den utrustning som du får och följa den kliniska personalens anvisningar.

Det kan vara en bra idé att hänga upp den här affischen för dig och dina familjemedlemmar.

Varför är socialt avstånd viktigt?

Coronavirus sprids huvudsakligen från person till person.

Infektionerna sprids huvudsakligen genom små droppar från en coronavirus-positiv persons näsa eller mun.

Dessa droppar landar på föremål och ytor omkring personen. Det är därför viktigt att hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer. Det är viktigt att vidta även andra försiktighetsåtgärder (t.ex. tvätta händerna efter att du kommit hem eller till kliniken).

Äldre vuxna, personer som genomgår dialys eller har andra svåra kroniska sjukdomar verkar löpa en högre risk för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom.

Därför är det särskilt viktigt att du vidtar åtgärder för att minska din risk och vidtar åtgärder för att undvika exponering.

 • Stanna hemma på dina icke-dialysdagar
 • Använd dig om möjligt av individuell transport till och från dialysanläggningar
 • Om du använder dig av kollektivtrafik eller grupptransport (t.ex. buss, spårvagn, taxi) ska du skydda dig själv och andra. Desinficera dina händer före och efter.
 • Reducera personlig kontakt och avstå från offentliga och privata evenemang
 • Hälsa inte på någon med en handskakning, kyss eller kram.
 • Se till att hålla > 1,5 m avstånd från andra
 • Var noga med att ha tillräcklig tillgång till njurvänlig mat, färskvatten och läkemedel. Be helst om hjälp med att få hem dina varor