Njur & njursjukdomar

När du har en njursjukdom så slutar dina njurar långsamt att arbeta och de kan då inte längre utföra dess viktiga funktioner som ser till att du håller dig frisk. Njursjukdomar kan inte botas, men om den bristande njurfunktionen upptäcks tidigt nog, kan förebyggande åtgärder bromsa utvecklingen av njursjukdomen - i vissa fall kan även njurersättningsterapi hjälpa. Att leva med en njursjukdom är överkomligt och vi finns här för att stödja dig, men kom ihåg att du som patient också har en viktig roll att spela; ditt samarbete är en mycket viktig aspekt - mer än vad som normalt förväntas av en icke-njursjuk patient.

I det här avsnittet hittar du information om njurar, njursjukdoms-stadier, behandlingsalternativ och möjliga samexisterande sjukdomar.