Dr. Thomas Raphael

Dr Thomas Raphael arbetar på datorn på sitt kontor

Thomas Raphael, nefrolog på NephroCare Marne La Vallée, ordförande för den medicinska kommittén på NephroCare Marne La Vallée och medicinsk koordinator för NephroCare Marne La Vallée, delar med sig av sin historia.

Fyrtiotvåårige Thomas Raphael började arbeta för NephroCare år 2004 då privatsjukhuset Lagny, där han hade arbetat som nefrolog sedan 2001, förvärvades av Fresenius Medical Care. I maj 2013 flyttade dr Raphael och hans team till den nya anläggningen på Lagny Marne La Vallée-sjukhuset och centret antog det nya namnet NephroCare Marne La Vallée.

Ett kall sedan barndomen

Sjukvård har alltid varit dr Raphaels kall. ”Jag växte upp i ett hushåll där sjukvård var centralt”, berättar han för oss. ”Min far var professor i intensivvårdsmedicin. Hela mitt liv ville jag följa i hans fotspår. Så efter avslutad grundskola studerade jag vidare vid den medicinska fakulteten på Pitié Salpêtrière-universitetssjukhuset i Paris och tog examen 1996. Min far var och är min förebild – jag har alltid försökt att leva upp till hans känsla för integritet och etik.”

Dr Raphael säger att han redan före examen snabbt insåg att övervakning av patienterna på lång sikt var vad han verkligen ville göra. ”En av de främsta motivationsfaktorerna i min karriär har alltid varit min önskan att hjälpa patienter att bli starka individer. Jag strävar efter att göra det genom att ge dem expertstöd och ledsaga dem och deras familjer genom dialysen så att de blir mer delaktiga och aktiva. Under mitt forskningsår ägnade jag tid åt att arbeta skift på Lagny-polikliniken, där man var specialiserade på nefrologi. Jag slogs omedelbart av nefrologiteamets omtänksamma, professionella och mycket ansvarsfulla inställning. Så jag återvände till Lagny och blev en del av teamet i januari 2001, med det specifika målet att arbeta med sjukdomsprevention inom nefrologi.”

Nu, ett decennium senare, har dr Raphael fått omfattande erfarenhet och är sjukhusets medicinska samordnare och ordförande i dess medicinska kommitté. ”Vårt huvudmål på NephroCare Marne La Vallée-dialyscentret är att bygga starka relationer till alla sjukhusavdelningar, särskilt inom internmedicin och kardiologi. Vi erbjuder även nefrologikonsultationer till resten av sjukhuset.”

Utformad med patienterna i åtanke

NephroCare Marne La Vallée öppnades i maj 2013 och har utformats som en trevlig och välkomnande behandlingsmiljö. Syftet med den specialbyggda anläggningen är att säkerställa maximal patientsäkerhet och öka välbefinnandet. ”Vår nya institution fokuserar på att förebygga njursvikt och behandla och övervaka patienter med kronisk njursjukdom på bästa möjliga sätt”, fortsätter dr Raphael. ”Till följd av detta ser läkare och sjukhusläkare oss som den bästa lokala partnern för tidig screening av njursvikt och efterföljande övervakning.”

En vanlig dag

Dr Raphaels dag börjar tidigt. ”Jag vaknar klockan 5, dricker en kopp kaffe, kollar min e-post och åker sedan till jobbet”, förklarar han. ”När jag kommer till dialyscentret ungefär 6.30 tillbringar jag en timme eller två med att läsa dagens rapporter och förbereder för konsultationer. Resten av dagen upptas av ett antal olika aktiviteter. På förmiddagen och eftermiddagen besöker jag patienter som genomgår dialys, övervakar deras dialyssessioner och ger stöd till den medicinska personalen. Jag granskar även patienternas journaler, uppdaterar deras recept och ger externa nefrologikonsultationer på annan ort. De viktigaste delarna av mitt dagliga arbete är kontakten med patienter och samarbetet med mitt team. Det handlar om mer än bara dialys – det handlar om att ge övergripande vård.”

Hjälpa patienterna att vara proaktiva

”Patientens delaktighet är oerhört viktig. Det här är ett ämne som ligger mig nära om hjärtat”, säger dr Raphael. ”Att ställa patienterna i centrum i hälso- och sjukvårdssystemet igen, låta dem få en aktiv roll i behandlingen och hjälpa dem att bli starkare är kärnan i vårt arbete. Vi arbetar på det sättet med alla patienter.” Centret driver därför ett program med konsultationer före dialys och terapeutisk utbildning där alla patienter deltar.

Individualiserat terapeutiskt stöd ges och man bokar in möten med annan medicinsk personal såsom dietister, psykologer och rådgivare före transplantation. ”Vi erbjuder våra patienter utbildningsseminarier som passar deras behov”, fortsätter dr Raphael. ”Våra seminarier och kurser omfattar alla typer av ämnen – hur man sätter fast ett bedövningsplåster, övervakar blodsockernivåerna, tar mediciner på rätt sätt och så vidare. Vi planerar att utöka detta program genom att ge patienterna ännu fler sätt att bli mer delaktiga och ta kontroll över sin behandling på ett skräddarsytt sätt.”

Enligt dr Raphael är även känslomässiga faktorer mycket viktiga. ”Att ha kronisk njursjukdom är en skakig psykologisk, social och emotionell resa, både för patienter och deras familjer. Bra kommunikation mellan personal och patienter är därför av största vikt. Patienterna kan bara vara mer delaktiga i sin egenvård om de är väl insatta och litar på sina vårdgivare. När allt kommer omkring finns det inget jag tycker är mer motiverande – eller mer givande – än att se patienter och personal nöjda och glada.”