3 Avdelning hittad för "alla Länder"
Inkludera kliniker som erbjuder
3
Dialysavdelningar
Kontakt
Behandlingsmodeller som erbjuds
Kontakt Telefon+353 5 67 78 30 30
Behandlingsmodeller som erbjuds
Kontakt Telefon+353 6 149 80 40
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Telefon+353 1 866 13 14
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HD