49 Avdelning hittad för "alla Länder"
Inkludera kliniker som erbjuder
49
Dialysavdelningar
Kontakt
Behandlingsmodeller som erbjuds
Kontakt Telefon080 3054386
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 7675373
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 089 251463
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 091 522991
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 070 720776
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 7583133
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon080/3055253
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 8762949
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 091 444149
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 06 9281444
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD
Kontakt Telefon0774 386185
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+ 39 099 7305575
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 06 76988509
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 8037439
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 8832900
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0975 390130
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 5452655
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0984 929733
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 35 3065265
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 090 635124
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 035 3067235
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 5437232
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 088 369661
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0825 449056
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 7511120
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 5267612
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 089 955586
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 06 91607612
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0776 26237
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0828 995175
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 090 3501028
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 947633
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 06 65048303
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 035 3066656
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0828 304149
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+ 39 081 7528411
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 071 9161614
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0828 725393
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 7332379
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 089 798630
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 02 26414429
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 035 3062228
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 035 3063322
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF, CAPD, APD
Kontakt Telefon+39 02 89124311
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 081 7679422
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 0883 687013
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 088 3483244
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+39 035 3068274
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+ 39 081 5603267
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF