6 Avdelning hittad för "alla Länder"
Inkludera kliniker som erbjuder
6
Dialysavdelningar
Kontakt
Behandlingsmodeller som erbjuds
Kontakt Telefon+386 (0)3 425 04 50
Behandlingsmodeller som erbjuds HF, ONLINE HDF, HD, Mixed HDF
Kontakt Telefon+386 (0)1 589 72 11
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Telefon+ 386 (0)1 750 69 59
Behandlingsmodeller som erbjuds HF, HD, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Telefon+386 (0)7 49 04 250
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Telefon+386 (0)2 460 51 70
Behandlingsmodeller som erbjuds HF, Mixed HDF, ONLINE HDF, HDF
Kontakt Telefon+386 (0)4 257 81 00
Behandlingsmodeller som erbjuds ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF