5 Avdelning hittad för "alla Länder"
Inkludera kliniker som erbjuder
5
Dialysavdelningar
Kontakt
Behandlingsmodeller som erbjuds
Kontakt Telefon+41 41 310 08 08 (Praxis)
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Telefon+41 44 922 00 44
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Telefon+41 44 431 38 34
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF
Kontakt Telefon+41 61 413 16 66
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Telefon+41 44 201 56 66
Behandlingsmodeller som erbjuds HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF, Home HD